Nacistické Nemecko a súčasné Slovensko v etických otázkach

22.02.2020

Netradičné prirovnanie desivého k menej desivému. Otázka znie, či skutočne k menej desivému, keď každý požiar začínal malým plameňom. 

Nacistická mládež bola za čias Hitlera presvedčená o tom, že život je súboj rás. A že pokiaľ nevznikne stabilná Tretia ríša, územie zaplaví "háveď," ktorá potlačí ušľachtilú rasu a zničí nemecké hodnoty. Antisemitský týždenník Der Stürmer, ale aj výukové materiály pre deti vykresľovali Židov ako úchylných okupantov s túžbou ovládať všetkých a vlastniť všetko (Židia mali pod kontrolou väčšinu inštitúcií v Nemecku, a to aj napriek tomu, že ich bolo menej ako 1% z obyvateľstva Nemecka). K podradným skupinám obyvateľstva nacistická ideológia priraďovala aj Poliakov, Rómov, hendikepovaných, ku ktorým sa zaraďovali aj homosexuáli. Nemci totiž boli presvedčení o tom, že sú mravne omnoho vyššie než iné národnosti či skupiny, v ktorých bez uznania individuálnych výnimiek videli potenciálnu hrozbu, ako aj o tom, že je škoda živiť niekoho, kto je krajine "nanič" - nemôže sa množiť, nie je čistou rasou (čiže automaticky škodí čistej rase, parazituje na nej a obmedzuje jej šírenie) alebo nemôže plniť úlohy, participovať na budovaní novej ríše a šíriť jej idey.

Pre niektorých historikov je dodnes záhadou to, ako je možné, že Hitlera nikto nezastavil, keď údajne mnohí vysoko postavení vykonávatelia jeho vôle občas vzniesli námietky proti neštandardným politickým a vojenským nápadom nevzdelaného, ale vplyvného vodcu. Skôr ako strach zo smrti po nevykonaní rozkazu za tým stálo vedomie toho, že názorová uniformita, trestanie iného názoru, pevná ruka až brutalita sú nutné zlo v boji za správnu vec a udržania poriadku. Z pohľadu nacistickej ideológie totiž bolo to "šialené" odôvodniteľné a zákonné či morálne postupy neúčinné. V podstate Hitler bol novým zákonom. Avšak piliere národného socializmu a ideológie s prvkami neznášanlivosti a dojmu árijskej (panskej) nadrasy boli postavené pár desaťročí pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Hitler bol len brutálnou verziou toho, čo vo svojom vnútri zastávali a obhajovali mnohí Nemci a stelesnením stupňovania mnohoročnej nenávistnej (zväčša antisemitskej) propagandy. Inak by ich nedokázal spojiť a jeho pokusy ovládnuť mysle Nemcov a násilnými činmi si podriadiť svet by boli zničené ešte v zárodku. Hlas nenávisťou naočkovaného ľudu prehovoril zabíjaním Židov a ničením ich majetku i bez priameho rozkazu zhora zabíjať Židov počas Krištáľovej noci.

Je zrejmé, že nacistická ideológia vštepovala do sŕdc ľudí nenávisť a nutnosť odporu bola odôvodňovaná budovaním a šírením vlastnej národnej identity, spoločným dobrom, ktoré stálo nad osobnými záujmami jednotlivcov. Čiže každý Hitlerov pomocník, či už s psychiatrickými diagnózami alebo bez nich presviedčal sám seba o tom, že bojuje za dobrú vec, až sa z toho stala kolektívna istota so svojimi rituálmi a symbolmi. Stačilo len motivovať a naočkovať nenávisťou či presvedčivým jednostranným pohľadom na vec ešte v detstve.

Vidíte nejakú analógiu so súčasnosťou?

Dnešná situácia v Európe sa od tej pred menej ako sto rokmi v Nemecku líši väčšou rafinovanosťou šírenia nenávisti, početnými zdrojmi šírenia a tým, že lídrami s jemne odlišnou rétorikou je viac a s veľkou nevôľou sa chcú spájať. Spoločné je ale šírenie nenávisti v mene režimu - dnes demokracie, nezávislosti, odstraňovania rozdielov, diskriminácie a budovania spoločného "dobra." Vojnových táborov je viac a každý súper si nachádza svojský spôsob, ako zaujať, druh odvety či uchyľuje sa k preventívnym opatreniam ešte pred napadnutím jeho istôt či hodnôt.

Za "háveď" sa dnes považujú prívrženci LGBT+ a gender ideológie, ale aj autentickí kresťania či utečenci.

Veď si len z pohľadu šírenia nenávisti rozoberme situáciu na malom Slovensku. V sekulárnom štáte sa niekto tvári ako nekompromisný presadzovateľ právd Božích, odmietajúci dialóg a často len zneužívajúci kresťanské hodnoty. Nechápe, že naša národná identita už pekných desať rokov nie je kresťanská. Nie sme národ, ktorý by bol v praxi hrdý na svoje tradície, iba vieme, že by sme mali byť. I keby to niekto myslel vážne a s pokorou, kresťanstvo na Slovensku je mŕtvou tradíciou silným vplyvom západnej kultúry a vďaka našim predstaveným cirkví, ktorí v prevažnej väčšine zaspali dobu a dlho si zatvárali oči pred aktuálnymi pálčivými témami zo strachu, kvôli nenarúšaniu vlastného pohodlia, neochote skrátiť pomyselnú vzdialenosť medzi nimi a laikmi, zmeniť filozofickú cudzosť a nedostupnosť na jasné, ľudskou rečou pomenované a zdieľané problémy a aktívne participovanie na ich riešení. Nehovoriac o "hasení požiarov" za pomoci nevhodných tichých aliancií s politikmi pri moci a chabou prevenciou, ktorú by si inak - v plnom nasadení dokázali manažovať a dosahovať výsledky bez ohľadu na aktuálnu vládnu moc.

Ľudia sú presvedčení o tom, že život je súboj krajne extrémistických liberálov a krajne extrémistických konzervatívcov.

Kresťania sú považovaní za stredovekú "háveď" s tendenciami manipulovať, škodiť a ovládať napriek tomu, že cirkvi neboli nikdy tak vnútorne rozdelené ako dnes, morálne upadnuté, so stotinou moci ovládať či ovplyvňovať v porovnaní so situáciou pred polstoročím a viac. Novodobým "führerom" je všetko, čo ochotne používa pojmy ako sloboda, demokracia, progres, právo, menšina, a čo sľubuje rozprávkovo šťastný koniec, ak mu ľudia uveria a začnú ho nasledovať. Málokomu prekáža, že šľachetné ciele sa míňajú realite a vodcom v ich manipulatívnej hre uniká podstata deja. Ide o obyčajné hry o moc, ktoré sa za dobro občana iba skrývajú.

Za "háveď" sú (niekedy aj kresťanmi) považovaní nevinní homosexuáli, pretože sa pri LGBT+ ideológii nerozlišuje, robí sa z nej strašiak, z princípu sa odmieta diskutovať o dobrých návrhoch, ktoré prináša, možno aj kvôli tomu, že jej prívrženci odmietajú prijať kritiku negatívnych dopadov unáhlených požiadaviek s ostrým napádaním kritikov.

V dejinách ľudstva to tak býva, že k moci sa vždy chcela dostať jedna skupina, jedno ideologické zriadenie. A tak aj dnes progresívne liberálne politické zoskupenie so svojimi priaznivcami vydáva za správnu cestu pre Slovensko cestu relativizovania a intelektuálneho uzemňovania každého zblúdilého človeka s inými názorom a v podstate rastie bez väčšieho snaženia. Stačí, že profituje z chýb druhej skupiny, ktorá sa cíti ohrozená a zúfalo, prízemnou argumentáciou, všemožnými pokusmi, vydieraním a strašením sa usiluje situáciu zvrátiť, čo je ešte viac na smiech a nahráva nerozhodnému občanovi, ktorý možno je konzervatívny, ale už nemôže zatvárať oči pred primitivizmom a ojedinelými pokusmi o racio, dialóg, otvorenosť a flexibilitu vo svojom tábore.

Ďalším spoločným znakom s nacistickým Nemeckom je to, že ak neexistuje nepriateľ, ktorý by nás reálne ohrozoval, urobíme si ho a médiá požiadame o permanentné jasné označovanie perzekútora a permanentné a jasné označenie obete. Aspoň občasná výmena rolí je neprípustná. A ľudia dneška túto neobjektivitu hltajú s rovnakou nekritickosťou ako predvojnová socialistická nemecká mládež.

Začíname tiché protináboženské i medzináboženské vojny s odôvodnením, že len využívame právo na kritiku a vyjadrenie osobného názoru. Nejdeme však do hĺbky problému a nerobíme to s cieľom poukázať na chybu s úctou, ale robíme to s cieľom verejne pošliapať po inštitúcii, vykričať jej neschopnosť, nekompetentnosť, neobjektívnosť, skorumpovanosť, uzurpovanie si moci, ovládanie ľudí, neochotu napríklad celej cirkvi progredovať, napriek tomu, že očividne zlyhali jednotlivci. Zámerne kydáme na to posvätné a nečakáme odvetu? Niektorí občania Slovenska sa zrejme do roku 1989 a generácia ľudí narodených po tomto roku sa nestihli dostatočne presvedčiť o výroku: "Na náboženstvo mi nesiahaj, neškatuľkuj ma a nesúď ma podľa náboženskej príslušnosti!"

Urazení náboženskí fanatici berú do rúk kamene a tí uvedomelejší zakladajú združenia na boj proti nenávisti. Sekulárny svet nerozlišuje, pretože z ideologických dôvodov potrebuje mať z cirkví nepriateľov po snahe pozvať ich do spojenectva zrelativizovaním Písma a po neúspechu obe tieto skupiny označuje spoločným pojmom "obmedzenci."

Urazené sexuálne menšiny sa stali dobrou živnou pôdou pre extrémistov, na šírenie moci jednotlivcov, poddajným nástrojom zneužitia, podkladom pre tvorbu novej nadnárodnej ideológie s masovou podporou a obdivom, do požiadaviek ktorých sa zmestí skutočne čokoľvek a je schopné byť prijaté so sklopenými ušami. Lebo sú v práve kvôli chybám minulosti a dávnej nenávisti voči nim. Ale dokedy? Kým ešte médiá budú ochotné robiť túto nenávisť aktuálnou? A kde je priestor pre pomenovanie a odsúdenie nenávisti za akúkoľvek inú inakosť, ktorá aj v našej spoločnosti ďaleko prevažuje, ktorú som celé svoje detstvo a dospievanie zažíval aj ja sám a kvôli ktorej dodnes musia trpieť niektoré deti? Hitlerovci použili médium na propagáciu nenávisti voči Židom. Roky si pripravovali ľudí, ktorí uverili, že Žida sú zlo, na Krištáľovú noc. Súčasní aktivisti LGBT+ a gender ideológie používajú široké spektrum médií na relativizovanie problému homosexuality (že to vlastne žiaden problém nie je) a rodovej problematiky (že my sami si vyberáme rod, rodičia a spoločnosť nemajú právo podporovať a rozvíjať biologický rod dieťaťa) a šírenie odporu voči autentickým kresťanom, teda kresťanom, ktorí homosexuálne partnerstvá a rovn(ak)osť rodov nemôžu uznať, ani keby svojvoľne veľmi chceli bez potupenia svojho náboženstva.

Aktuálna nenávisť v našej krajine možno nemučí, neväzní telo názorových nepriateľov, ale nenávisť anonymných i neanonymných šíriteľov svojej pravdy devastuje dušu a produkuje nové druhy vojen, v ktorých je človek človeku bez vážnejšej príčiny, z princípu, kvôli zábave, "mega egu" či obyčajnému nepochopeniu vlkom.

V nacistickom Nemecku sa mala panská rasa množiť vždy a všade, ako to bolo možné, aby bolo dostatok detí s ušľachtilou krvou. Dnes na Slovensku presadzujeme antipotratovú politiku, ale sme schopní matkám s deťmi, ako aj rodinám zabezpečovať dôstojný život, ušetriť matky, ktoré sa po pôrode zrieknu svojich detí verejnej hanby a poníženia? Sme pripravení pomáhať chudobným rodinám, rodinám s hendikepovanými deťmi, násilníkmi, fanatikmi...? Kričíme A, ale pre B sa už nikto z nás nejde potrhať. Veľkou pomocou a prevenciou je kvalitná morálna príprava detí v rodinách, školách, cirkvách, ktorá nám ušetrí veľmi bolestivé boje pri etických otázkach v budúcnosti. Zabezpečí nielen správne rozhodnutia, ale aj pomoc pri ich napĺňaní.

Dámy a páni, konzervativizmus ani liberalizmus nie sú zlo. Berme však s rezervou lídrov, ktorí sa lídrami nikdy nemali stať bez ohľadu na to, na ktorej názorovej barikáde stoja. Máme právo takýchto lídrov kritizovať, no pri každej kritike si dávajme veľký pozor na to, koho každého a akým spôsobom sa v nej dotýkame, koho obchádzame či poškodzujeme svojimi reformátorskými víziami a aký je náš morálny kredit (ani oddaní Hitlerovi v povojnových súdnych procesoch nevnímali svoje morálne zlyhanie, ale hádzali vinu na mŕtveho vodcu alebo ďalej vyjadrovali vieru v to, čo robili a čo bolo nielen správne, ale aj nutné urobiť). A ak ľudia zhltnú nevhodnú sebaprezentáciu lídra a neprekáža im jeho nezrelá osobnosť, potom je načase sa ako národ zamyslieť nad tým, k čomu spejeme a či náhodou nie sme len maličký krôčik k historicky dobre známemu sebaničeniu. Skúmame vôbec duševné zdravie a skutočné motívy lídrov, ktorých sme si zvolili za svojich? Alebo je nám dobrý každý, kto najkrajšie rozpráva a najviac sľubuje?