Môžem byť bisexuál, ak som mal doteraz iba ženy?

28.12.2020

Dobrý deň,

chcem sa opýtať, ak muž celý život riešil iba ženy, pociťoval silnú príťažlivosť k nim, tvoril s nimi vzťahy, avšak pár posledných rokov sa mu stalo, že pocítil príťažlivosť (asi aj sexuálnu) aj k nejakému mužovi (ktorý mu prišiel esteticky príťažlivý), je bisexuál? Nikdy voči mužom nič nepodnikol, čo by bolo viac ako obyčajný kamarátsky vzťah.

A je toto vec, ktorá môže brániť uzavretiu manželstva? A kedy je vhodné o tom povedať priateľke/snúbenici?

Vďaka.

Dobrý deň,

ďakujem za otázky, avšak nie je jednoduché na ne jednoznačne odpovedať.

Bolo by dobré skúmať tieto pocity pri vedení skúsenou osobou. Takáto príťažlivosť môže mať množstvo príčin či spúšťačov (trauma, zvedavosť, vzťahové zranenie, emocionálne nenaplnenie pri ženách, úspešne potlačená alebo prekrytá homosexualita heterosexuálnymi skúsenosťami v mladosti, homosexuálny zážitok počas dospievania, bisexuálne alebo homosexuálne porno, sebaneprijatie, fetišizmus na nadmerne vyvinutú muskulatúru a penis atď.)

Veľmi závisí aj od veku, v ktorom sa teraz nachádzate.

Môžete to uzavrieť aj ako bisexualitu, avšak čo je bisexualita a čo je bisexualita vo Vašom prípade? Je to naozaj bisexuálna orientácia? Je to nesexuálna (alebo aj sexuálna) črta Vašej osobnosti? Má niečo ospravedlňovať v partnerskom živote alebo si na niečo nárokovať?

Pokiaľ sa v živote muža niečo také vyskytne, je vhodné dať si čas, nevstupovať ešte do manželstva a bezodkladne sa zveriť svojej priateľke alebo snúbenici. Pretože pokiaľ by ste v manželstve túto túžbu aj zrealizovali a nepovedali by ste o svojich pocitoch a pochybnostiach o sexuálnej orientácii pred vstupom do manželstva (a vedeli ste o tom, no bagatelizovali ste to alebo zámerne zatajovali), Vaše manželstvo by mohlo byť neplatné alebo minimálne by to mohlo byť dôvodom na urýchlený rozvod.

S pozdravom Ján Poľa