Láska smeruje do neba

29.10.2018

Mk 12, 28b-34

Dodržiavanie prikázania lásky by malo byť pre nás kresťanov čosi samozrejmé. Otázka znie, či sa človek môže naučiť milovať. Autentická láska vytryskuje zvnútra duše, nemôže byť hraná, hoci aj zo šľachetného dôvodu ("veď raz sa mi to vráti," "veď som kresťan"). Dar lásky má v sebe vpísaný do srdca každý Bohom, ale mnohí ho potrebujú očistiť, pretaviť svoje vnútro. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo Boh dopúšťa rôzne formy útrap a utrpenia, lebo iný "čistiaci prostriedok" na dušu, ktorý by odhalil jadro autentickej lásky, niečoho vznešeného, čo sa samo prediera von v kontakte s iným človekom, väčšinou nie je účinný. Láska je úzko spätá s odpúšťaním a ukrajovaním zo svojho ega, a každý jeden skutok čistej činnej lásky sa potom stáva jednou tehličkou, ktorou prispievam k stavbe vlastného príbytku v Božom kráľovstve.

Nestačí milovať len blížneho, hoci je to možno to najťažšie, čo odo mňa Boh žiada. Pokiaľ zdravo nemilujem seba, ani k svojmu blížnemu nemôžem pristupovať tak, aby som ho nezranil.

Mnohí sa domnievajú, že milujú Boha, ale opovrhujú nejakým človekom. Ak niekto rozvíja dar lásky k blížnemu, konanie dobrých skutkov voči blížnemu mimo povinnosti, je automaticky milujúcim aj Boha - Jedna z odpovedí na otázku, prečo aj ateista môže prísť do neba. Nepoznal Boha, ale rozvinul jeho najvznešenejší dar.

Nemôžem však nemať v úcte akéhokoľvek človeka a milovať Boha, pretože nemôžem milovať Boha, a zároveň opovrhovať človekom, v ktorom je prítomný Boh.

Ponaučením pre nás je dokázať a chcieť zdravo milovať seba a ľudí okolo seba. Je jasné, že nemôžeme s každým vychádzať či byť priateľom. Ale ako kresťania môžeme pracovať na neprehlbovaní svojich antipatií, neživení nenávisti či odporu, neohováraní a byť pripravení pomôcť aj takej osobe, s ktorou sme si nesadli. Nie je v našich silách rôznym spôsobom prejavovať lásku či poslúžiť každému, kto to potrebuje, pretože raz v nás prevažuje pýcha a raz slabosť či zbabelosť. Boh to zariadil tak, aby sme ho potrebovali a aby sme sa potrebovali navzájom. Inak nedôjdeme do vytúženého cieľa.

Venované zosnulej sesternici...