Láska nad literu

29.05.2018

Mk 2, 23 - 3, 6

V nedeľnom evanjeliu sa stretávame s Ježišom, ktorý povyšuje ľudské vnímanie a cítenie nad literu zákona. Veď koľko aj my dnes máme zákonov, vyhlášok, nariadení. Mnohé majú svoje osobitné postavenie, no nájdu sa aj také, ktoré iba strpčujú život a vytvárajú byrokraciu.

Ježiš kráča so svojimi apoštolmi, ktorí kvôli hladu jedia klasy. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, avšak je šabat. Šabat je deň odpočinku, ako to už poznáme z knihy Genezis. Rôzne nariadenia a predpisy Tóry o šabate sa vytvorili hlavne v čase babylonského zajatia Židov v 6. storočí pred Kristom, aby si tak mohli zachovať svoju vieru v cudzom, pohanskom prostredí. Židovské nariadenia boli časom preplnené literou a nie zdravým úsudkom.

Podobné lipnutie vidíme aj v druhej časti, kde ide o zdravie človeka. Často sme aj my kresťania nakazení náboženským puritánstvom. Je ľahšie povedať, aké to má podľa kostolného poriadku byť, ale čo tak priložiť ruku k dielu? Čo tak pomôcť človeku, ktorý čaká na uzdravenie (psychické, fyzické či duchovné)?

Buďme preto otvorení pre potreby iných a neposudzujme tých, pre ktorých je láska kľúčom k svätosti a dokonalosti. Predsa k Svätému a Dokonalému smerujú všetky naše dobré skutky.

Autor: Patrik P.