Láska je viac ako výkon

08.11.2018

Mk 12, 38-44

V evanjeliu si môžeme všimnúť zaujímavé, na prvý pohľad paradoxné vyjadrenie Ježiša. Zástupom odporúča, aby sa varovali zákonníkov. Majú sa teda vyhýbať ľuďom, ktorí, okrem iného, poznajú Písmo, dlho sa modlia a v synagógach (alebo kostoloch) sedia vpredu. Nie je to zvláštne? Verím tomu, že Ježiš nekritizoval priamo vyššie spomenuté činnosti. Na znalosti Písma alebo dlhej modlitbe predsa nie je nič zlé, naopak, sú to dobré veci. Prekážal skôr motív - robili to preto, aby sa páčili ľuďom. Mohli by sme nadobudnúť dojem, že Ježiš veľmi "nemusel" zákonníkov. On ale zo svojej Cirkvi nevylučuje nikoho. Každý v nej má svoje miesto, každý je vítaný. Ani zákonníci nie sú výnimkou - napríklad s Nikodémom mal dobrý vzťah. Ježiš nekritizuje zákonníkov ako takých, ale ich konkrétne správanie. Lipli na zákone, no to najdôležitejšie - úprimná láska k Bohu a blížnemu - im unikalo. Preto Ježiša ani ich dobré výkony veľmi neoslovili. Nebola v nich totiž láska, ale skôr snaha vyniknúť.

Na druhej strane, chudobná vdova z evanjelia dala pred ľuďmi minimum, no pred Bohom všetko, čo mala. Hodila len dve drobné mince, no pre ňu to bol možno i celý majetok. Ježiš sa nepozerá tak povrchne, ako to neraz robíme my. Hoci možno do chrámovej pokladnice hodila menej peňazí, ako hádzali iní ľudia, v Ježišových očiach dala práve ona najviac. Pre nás to môže byť povzbudením k tomu, aby sme sa veľmi neznechucovali, ak naša služba nemá také výsledky, ako sme očakávali. Aj keď robíme malé veci, ale s veľkou láskou, Ježiš našu snahu ocení, rovnako ako ocenil chudobnú vdovu.

Najťažší krok je pustiť sa všetkého a dať Bohu všetko, čo mám... S ním je potom aj navonok nezdar veľkou výhrou.

Autor: Ján M.