Kvetná nedeľa - čas duchovného znovuzrodenia, učenia sa skutočnej láske

21.03.2018

Mk 14, 1 - 15, 47

V dnešnom evanjeliu Kvetnej nedele sa nám prostredníctvom pašií predkladajú udalosti Veľkej noci od začiatku - Ježišovho príchodu do Jeruzalema cez Poslednú večeru až k ukrižovaniu a samotnému zmŕtvychvstaniu. Sme pozvaní sa už túto nedeľu stíšiť a snažiť sa v tichu a modlitbe rozjímať nad všetkým, čo Ježiš vytrpel z lásky k nám. Práve to je dôvod, prečo sa nám tieto udalosti predkladajú ešte pred tým, ako ich budeme osobitne sláviť. Skúsme si aj preto my nájsť čas na ďakovanie Bohu za všetko, čo pre nás obetoval. Možno netreba nejaké dlhé modlitby litánií ani ružencov, možno to nemusia byť hodiny, ale stačí úprimná chvíľka ticha s naším Bohom.

Ak sa nám to nedarí alebo sme roztržití, môžeme si vziať do ruky Bibliu a prečítať si tieto časti ešte raz, poprípade viackrát. Ak máme známych, s ktorými sa môžeme pozhovárať a pozdieľať, je skvelé to urobiť, pretože nám to môže nielen rozšíriť obzory, ale taktiež prehĺbiť našu modlitbu, keďže bude vykonávaná v spoločenstve. Držím všetkým čitateľom palce a prajem príjemné prežitie Veľkej noci.

Autor: Martin R.