„Keď sa chceme priblížiť k pravde, musíme sa najskôr vzdialiť od všedného života“ (Sokrates)

07.06.2018

Táto myšlienka, ktorú vyjadril Sokrates pred viac než 2400 rokmi, je aktuálna aj dnes, a zároveň načrtáva paralelu s úryvkom dnešného evanjelia (Mk 3, 20-35).

Zo správy ktorú podáva evanjelista Marek si môžeme všimnúť oddávna pretrvávajúci boj medzi dobrom a zlom. Ježiš robil dobré veci, uzdravoval telo i dušu, pomáhal ľuďom, a predsa sa začali ozývať hlasy, ktoré otvorene spochybňovali jeho konanie. Dokonca ho označili za pomäteného. Prečo? Pretože jeho názory a konanie nevyhovovali malej, avšak spoločensky i ekonomicky vplyvnej skupine ľudí. Ježiš chcel slobodného človeka, a to im vôbec nevyhovovalo.

Podobná situácia sa odohráva aj dnes... Rôzne lži sú nám neraz podsúvané ako samozrejmé skutočnosti, len preto aby sme v konečnom dôsledku neboli slobodní. A preto i my potrebujeme bojovať a zastávať sa pravdy a dobra. Ak to budeme robiť, zrejme narazíme na odpor, a tiež nás môžu označiť za nenormálnych. Majme však odvahu zanechať všedný život - životný štýl ktorý propaguje takzvaná "väčšina normálnych" - a nebojme sa zastať pravdy aj napriek ťažkostiam. Pretože pravda oslobodzuje, a tak nás robí šťastnejšími. V tomto úsilí na ceste za spoločným cieľom tvoríme veľkú a silnú rodinu. Ježiš nám ju prisľúbil: "Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka" (Mk 3, 35).

Autor: Michal R.