Každý z nás sa ocitá v sieti...

28.06.2020

Český dokument V sieti (2020) je o virtuálnom sexuálnom harašmente namierenom proti dievčatkám, sexuálnom obťažovaní, ohrozovaní morálnej výchovy, zneužívaní minimálne v štádiu pokusu, traumatizovaní a vydieraní.

Táto hrozba sa nevyhýba ani chlapcom, najmä dospievajúcim chlapcom, ktorí objavujú svoju sexualitu (hoci vyzerá inak - nevinnejšie, rafinovanejšie a postihuje chlapcov o niečo neskôr). 

Nie je možné ustriehnuť, kto každý sa nachádza na zoznamke, na akej zoznamke, roztriediť zoznamky podľa rizika, keď potenciálne nebezpečným vie byť už samotný Facebook. Každý systém je možné oklamať a tak sa za rôznymi profilmi skrývajú dospelí, no v skutočnosti fyzicky nedospelí... a profilovo normálni dospelí, ktorí v skutočnosti nemajú žiaden morálny kredit a sú vycvičenými manipulátormi a zneužívateľmi situácie.

Spúšťačom sledu udalostí, na konci ktorých je uviaznutie v sieti, môže byť "obyčajné" porno, na ktoré deti klikajú iba zo zvedavosti, no pomerne skoro chcú niečo podobné zažiť i samy (najmä ak už sú schopné pociťovať sexuálne vzrušenie). A ľahko dostupný erotický materiál môže byť spúšťačom aj pre sexuálneho predátora, ktorému už porno nestačí.

Nakoľko o deťoch môžeme uvažovať ako o nedospelých neskúsených jedincoch, potrebujú ochranu a túto ochranu vedia z veľkej často zabezpečiť nielen rodičia, ale aj prevádzkovatelia sietí a rôznych aplikácií, hoci ich kvôli biznisu akosi nechce zaujímať to, čo sa deje v ich virtuálnom priestore.

Nielen deti potrebujú vypočuť a vnímať, že tu pre ne niekto je. Nielen deti si vyrobia problém, ak uverili ilúzii.

Potom je tu rozmer vplyvu akejsi virtuálnej kultúry, ktorá dospievajúcich ľudí vychováva, definuje aj deformuje zároveň. Aký len pokrivený obraz dostávajú dospievajúci o sexualite, o vzťahoch a o sebe samom, svojej hodnote. Aký základ do života dostávajú mladí ľudia v spleti relativizovaných hodnôt a cez výsmech z "obyčajného" nesexuálneho priateľstva? Nerozumiem dobe, v ktorej na mňa sex chce vyskočiť ešte aj z chladničky a v ktorej moje potreby stoja všetko, nad všetkým a všetkými..., dobe, v ktorej je hanbou byť sám sebou inak, ako je "sám sebou" akýkoľvek trend s miliónmi uctievateľov. 

Aj my dospelí sa neocitáme len v sieťach iných, ale často sa ocitáme aj vo vlastnej sieti nízkej sebadôvery, prehnanej alebo nedostatočnej sebakritiky, sebalásky, neschopnosti milovať, dôverovať, kontrolovať sa, odolávať spútavajúcim zvykom. Z týchto sietí nás môžu dostať iní, ako nás aj do nich dostať a dokonca iní nám už v našom detstve môžu pomôcť vyhnúť sa (v budúcnosti) vlastným sieťam a sieťam iných.