Kardinál Sarah o vzťahu k LGBT+

02.09.2017

"Modlím se, aby svět konečně uslyšel hlas lidí, trpících homosexuálními sklony, aby mohli objevit pokoj a radost v životě, který odpovídá evangeliu" - napsal dnes kardinál Robert Sarah na stránkách amerického deníku The Wall Street Journal. Ve svém článku oponuje knize otce Jamese Martina SJ (Building A Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity), který požaduje, aby církev změnila svůj postoj vůči problematice označované zkratkou LGBT.

Kardinál Sarah se nepouští do detailní polemiky se zmíněným americkým jezuitou, ačkoli jej označuje za jednoho z největších odpůrců církevní věrouky, pokud jde o otázku lidské pohlavnosti. Namísto toho však vysvětluje, jak se k této problematice staví církev. Východiskem je láska k bližnímu podle Ježíšova vzoru, tedy v pravdě. "Kdo mluví jménem církve, musí být věrný neměnnému Kristovu učení, neboť lidé dosahují hlubokého a trvalého naplnění jedině v životě, který odpovídá stvořitelskému úmyslu Boha."

Zdůrazňuje, že v církvi neexistují podvojné standardy. Všichni, kdo nežijí v manželství, nezávisle na svojí sexuální orientaci, mají zachovávat pohlavní zdrženlivost. Kardinál Sarah nepopírá, že se tento požadavek může zvláště v naší době jevit jako přehnaný. Kristus od nás však nepožaduje nic, co bychom nemohli splnit. Odporovalo by to Jeho moudrosti a dobrotě. "S Boží pomocí je zdrženlivost nejen dosažitelná, ale stává se zdrojem opravdové svobody," píše vatikánský kardinál a vybízí k poctivé reflexi nad důsledky soudobého odmítání Božího úmyslu s pohlavní láskou. Takzvané sexuální osvobození nepřineslo, co slibovalo. Nevázanost naopak způsobuje zbytečné utrpení a nechává za sebou zlomená srdce a samotu.

Kardinál Sarah dále připomíná, že nikoli sexuální orientace, nýbrž Boží dětství zakládá naši nejhlubší identitu. Homosexuální sklony, byť odporují lidské přirozenosti, nejsou samy o sobě hříšné, pokud je člověk dobrovolně neuskutečňuje. Něco jiného jsou však pohlavní kontakty osob téhož pohlaví, které jsou těžkým hříchem a působí zranění těm, kdo se jich dopouštějí. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zdůrazňuje, že lidé, kteří se hlásí k životnímu postoji označovanému LGBT, mají na tuto pravdu právo a kněží mají povinnost ji předkládat. Lidé, kteří žijí ve shodě s toutou pravdou, ačkoli pociťují zmíněné sklony, mezi námi existují. Kardinál Sarah v závěru svého článku ve zmíněném americkém deníku uvádí, že několik takových lidí zná osobně. Dosvědčují moc milosti, šlechetnost i hrdinství lidského srdce a rovněž pravdivost církevní věrouky. 

Prevzaté z www.radiovaticana.cz 1. 9. 2017