Jedno ti ešte chýba

13.10.2018

Mk 10, 17-27

V evanjeliu vidíme muža, ktorý prichádza za Ježišom s otázkou: "Čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?" Hoci plnil prikázania, necítil sa byť naplnený. Uvedomoval si, že mu v živote ešte niečo chýba a hľadal, čo by to mohlo byť. Možno niekde počul Ježiša vyučovať, alebo sa k nemu dostali chýry o jeho múdrosti, a tak sa rozhodol, že pôjde so svojou otázkou za ním.

Ako muž z evanjelia, tak aj nám sa občas zdá, že hoci všetko zachovávame, predsa sa necítime naplnení. Niekde vo vnútri cítime, že sa od Boha vzďaľujeme. To sú chvíle, kedy treba prísť za Ježišom a pýtať sa ho, čo nám ešte chýba. Treba otvoriť Bibliu, čítať a pýtať sa, alebo sa pýtať kňazov, rehoľníkov či veriacich priateľov. Boh nám môže odpovedať najrôznejšími spôsobmi.

Možno sa nám dostane odpoveď, že sme príliš zameraní na seba a svoje potreby, a tak nevidíme potreby ostatných, nedokážeme si vyhradiť čas na modlitbu alebo to bude niečo úplne iné. Či nás odpoveď zaskočí, zarmúti ako boháča v evanjeliu, nahnevá alebo sa nás akýmkoľvek iným spôsobom dotkne, dôležité je neodísť od Ježiša. Práve naopak, poďme, a hoci aj cez hnev či slzy ho skúsme nasledovať na ceste k svätosti.

Autor: Pavol Z.