Je možné chápať to aj inak ako moje pomätenie?

09.11.2019

Trochu modernej filozofie...

Je možné chápať to aj inak ako moje pomätenie?

alebo

Aj čistá voda je farebná, a predsa ju väčšina ľudí tak nevidí

Na sexualitu človeka sa potrebujeme prestať dívať zjednodušene, stavať ju na vrchol rebríčka nedotknuteľnosti či akúkoľvek sexuálnu prax považovať za základ uspokojivého života človeka. Pokiaľ je niečo komplexné a málo poznané, vyžaduje si triezvy pohľad a široký záber. Pri sexualite človeka to znamená pristupovať s bázňou k jej vzniku, formovaniu, flexibilite, rôznorodosti, odlišnosti, prepojeniam s inými aspektmi ľudskej osobnosti, osobnej histórie a existencie.

Inak manželská vernosť stratí zmysel. Bisexualita si zažiada právo žiť intímne s mužom aj ženou súčasne, ideálne pod jednou strechou. Budeme nútiť pedofilov do sexuálnej abstinencie alebo do terapie, čím porušíme ich základné práva a slobody. Deti si budú môcť vybrať svoj rod a rodičia im ho budú musieť zmeniť. Budú si môcť vybrať, akú sexualitu si želajú mať a rodičia to budú musieť rešpektovať. Homosexuálne spolužitie získa právo stať sa najprirodzenejším a najakceptovanejším neheterosexuálnym spolužitím s najväčším spektrom ústupkov bez jediného objektívneho či racionálneho dôvodu. Nedať dieťaťu biologických alebo náhradných rodičov opačného pohlavia (pokiaľ to možné bolo) sa stane právom v prospech vôle dospelých a ich nedotknuteľnej sexuality. 

Všetky neheterosexuálne preferencie by mali mať podľa princípu spravodlivosti a rovnosti rovnaké práva a možnosti prejavovať sa rovnako slobodne. Pretože nikto si ich nevybral, ich zotrvanie v MKCH môžeme interpretovať nedostatkom uvedomelosti odborníkov, málo tolerantnou spoločnosťou a chabým aktivizmom. Nikto nesmie byť limitovaný niečím, čo si nevybral. Nikto nesmie byť stigmatizovaný za niečo, čo len potvrdzuje pestrosť ľudskej sexuality. Kto má vôbec právo určovať, čo je choré a čo je zdravé? 

Človek dneška je veľmi citlivý na diskrimináciu, ktorú ako spoločnosť, zdá sa, stále dokážeme tolerovať tam, kde sa nám to hodí.

Ukončím to už nie ako rebel ani ako blázon:

Človek s akoukoľvek sexuálnou odlišnosťou si zasluhuje maximálne objektívny a ľudský prístup. Objektivita sa vytráca, zdravý rozum a ľudskosť sú prežitkom. Kam smeruje človek dneška vo svojej slobode? Môže jedno nevinné klamstvo ohľadom homosexuality pred pár desaťročiami spustiť najväčší domino efekt v histórii ľudstva s najväčším dosahom?

Áno, nemám právo na takéto katastrofické scenáre typu sci-fi. Mám byť slniečkar, ktorý sa stále dokáže opierať o vedecké fakty. Teda také vedecké fakty, ktoré uznali slniečkari. Alebo na to nemám právo len preto, že väčšina v tom už má jasno?