Je Boh mojím sudcom?

06.03.2018

Jn 3, 14-21

Koľkokrát si každý z nás ako dieťa vypočul vetu: "Veď počkaj, Pán Boh ťa potrestá!" Budujeme v sebe negatívny postoj k Bohu ako k niekomu, kto nás súdi a trestá za naše zlé skutky. Mnohokrát sa snažíme udobriť si Boha účasťou na svätej omši, dlhými osobnými modlitbami alebo rôznymi aktivitami vo farnosti. Snažíme sa zaslúžiť si Jeho lásku. No v evanjeliu sa hovorí o Bohu presný opak. "Veď Boh tak miloval svet... Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil..."

Aby sme mohli duchovne rásť, musíme sa zbaviť predstavy, ktorú mnohým z nás vytvárali v detstve rodičia, starí rodičia alebo iní blízki. Nie je pravdou to, že Boh sleduje každý náš zlý skutok ako policajt a netrpezlivo čaká, kedy bude mať príležitosť potrestať nás.

Potrebujeme spoznať Boha ako učiteľa lásky. Ako toho, ktorý je ochotný vzdať sa aj života pre tých, ktorých miluje. Potrebujeme prijať to, že Boh nás miluje bez ohľadu na to, či sa nám darí konať dobro, alebo máme ťažké obdobie a nahneváme sa pre každú drobnosť.

Boh túži po každom z nás. Azda jediným problémom je, ak o Jeho lásku nestojíme. Ak milujeme tmu viac ako svetlo. Boh nemôže spasiť niekoho, kto o to nemá záujem a neverí, že život Ježiša Krista je najlepším vzorom pre jeho život. Kto neverí v Ježiša, sám sa odsudzuje, pretože neverí, že Boh preňho chce radosť a pokoj.

Odhoďme strach a pristupujme k Bohu s radosťou. Hľadajme uňho posilu do každého nového dňa a učme sa od Neho milovať blížnych. A ak sa aj niečo nepodarí, nikdy nezúfajme a nepochybujme o Jeho láske k nám.

Autor: Pavol Z.