Ísť a nasledovať ho!

08.01.2018

Jn 1, 35-42

Pri slovách z dnešnej (nedeľnej) bohoslužby slova vidíme svedectvo učeníkov, ktorí nasledovali Ježiša Krista. ,,Učiteľ, kde bývaš?" pýtali sa ho. Evanjelista Ján, ktorý podľa svedectva Jána Krstiteľa kráča za Mesiášom, si pamätal aj presný čas stretnutia. Bol to teda životný okamih pretrvávajúci v ňom až do času, kedy napísal evanjelium. Ján Krstiteľ vedel, že je to Boží baránok, a preto sa ani jeho učeníci nebáli ísť za Rabbim.

Koľko stretnutí sme počas svojho života už absolvovali my? Každý deň máme okolo seba veľký počet ľudí, ktorí možno sú medzi nami pravidelne, ale ani nevieme, čo prežívajú a ako sa cítia. Učeníkom stačilo tak málo - ísť do domu Ježiša. Keď sa na to pozrieme bližšie, jeho dom môže byť porozumením i chápavosťou, dobrým priateľstvom i nežným slovom. Veď predsa domov je miesto, kde sa cítime najlepšie. Pokúsme sa preto vytvoriť takýto domov aj pre ostatných.

Posledné slová hovoria o Šimonovi, ktorému je zmenené meno. Aramejský výraz Kéfas, grécky Petros, znamená skala. Pevnosť i tvrdosť sú zárukou stability. Nie nadarmo sme my kresťania pri krste dostali meno. Ono určuje celú osobnosť od narodenia až po smrť. Aj za našimi menami sa skrývajú príbehy, no každý jeden je jedinečný a originálny.

Skúsme sa dnes, aspoň na chvíľku, zamyslieť nad jedným človekom z nášho okolia, ktorý nás povzbudzuje a je nám oporou. Pozvime ho k sebe, napíšme mu, zavolajme mu. Dajme mu jednoducho pocítiť svoju nežnú blízkosť.

Autor: Patrik P.