Homo-pohádky pro nejmenší už jsou na cestě do mateřských škol v ČR

08.09.2017

Česká nezisková organizace Hate Free Culture opět prolomila další tabu. Na svém webu uveřejnila recenzi na novou dětskou knihu (pro děti od 3 do 6 let) s názvem Král a Král a rodina, která propaguje homosexualitu. Je to pokračování předchozí knihy Princ a Princ, kterou do ČR z Holandska přivezla a do češtiny přeložila Adéla Elbel. Knihy pochází od lesbické autorské dvojice z Holandska, Lindy de Haan a Stern Niljand. Překladatelka studuje na Masarykově univerzitě v Brně a za tuto pro dětský vývoj nebezpečnou knihu dostala od akademiků na škole jakousi cenu, uvádí HateFree. Vysoká škola by měla okamžitě přijít o akreditaci a o celou kauzu by se měli zajímat i politické špičky v ČR. Děti nesmí s tématikou homosexuality přijít do styku, jinak takové chování přijmou za své. Dítě neví, co je správné, normální a morální. To se musí naučit od rodičů, ale ve druhé fázi ve školce a následně ve škole. Ono je tvárný materiál a programovací jednotka, která čeká na to, až bude řádným způsobem naprogramována, tzn. vychována. Dítě ve věku 2 až 6 let si vytváří a přebírá základní morální, etické a kognitivní principy. Právě v Holandsku je dnes normální, že děti ve věku 5 a 6 let se učí o homosexualitě, ve školce se svlékají a ukazují si pindíky a paní učitelka jim formou hry vysvětluje rozdíly. Hrozivé video z jedné takové školky v Holandsku bylo na YouTube, ale bylo včera smazáno, paradoxně ne kvůli propagaci pedofilie, ne kvůli úchylnosti, ale kvůli autorským právům, protože video pořídila jistá holandská neziskovka, která má na tento program copyright. 

Homo-pohádky pro nejmenší už jsou na cestě do mateřských škol v ČR

Zástupkyně ředitelky v nejmenované mateřské škole v západních Čechách řekla, že jejich školka byla kontaktována "koordinátorem", který jezdí po školkách a školách s nabídkami knih, cédéček a pomůcek a právě tento člověk jim nabízel před-objednávku na knihu Král a Král a rodina, že je to kniha, která je v souladu s metodickým plánem předškolní výchovy podle MŠMT.

Školka nic neobjednala, protože i ředitelka má strach z reakce rodičů, co by se stalo, kdyby se to dozvěděli. Jenže stejně tak může dojít k tomu, že čtení takovýchto knih se dostane do metodického plánu pro předškolní výchovu povinně a tyto propagace a recenze na HateFree jsou pouze nahozenou udičkou, která má tento typ literatury prosadit do předškolní výchovy. Na tomto místě bych chtěl důrazně varovat všechny rodiče, aby zajistili plnou spolupráci s vedením školky, kam posílají své předškolní děti, aby ředitelka školky zaručila, že výchova jejich dětí bude probíhat v duchu tradiční rodiny, kterou tvoří máma jako žena, táta jako muž a dítě. V žádném případě nesmí být dětem předčítány tyto nebezpečné programovací knihy, které se zapíšou dětem do jejich nízkého protokolu v mozku na úrovni kognitivního vnímání okolí. Co se stane s dítětem, pokud toto programování selže, nebo je narušeno nesprávným elementem?

Ukrajinská dívka Oxana Malaya, která se narodila v roce 1983, byla svojí matkou hrubě zanedbávána a většinu času ji vychovávali psi, matka nebyla doma. Právě ve věku, kdy se ustanovují kognitivní procesy dítěte, zhruba od věku 2 let, je dítě a jeho mozek dostatečně vyvinutý a připravený k procesu tzv. imprint projekce, tedy programování pomocí vštěpování vzorů získaných z okolí. Dívka vyrůstala se psy a převzala po nich motorické pohyby, chůzi po čtyřech, komunikaci formou štěkání a volní projevy, které náleží psům. Tento případ hrubého porušení výchovy ovšem poskytl důkaz antropologům o tom, že vzpřímená chůze člověka není přirozeně daná narozením, ale je přejata jako vzor od rodičů a dalších osob v okolí dítěte, které se pohybují vzpřímeně a dítě se snaží jejich pohyb napodobit. Dítě samo zkouší se postavit, ale nikoliv proto, že by k tomu mělo biologické nutkání formou nepodmíněného reflexu, ale proto, že v tomto útlém věku kojence začíná mozek dítěti v rámci protokolu přežití vysílat do hypotalamu signály, že v zájmu přežití se musí přizpůsobit a chovat se jako bezprostřední vzory v jeho okolí.

Pokud tyto vzory (C. Jung - studie Vzory v nás) jsou pokřiveny, změněny, zkorumpovány, potom dítě tyto porušené deviantní vzory převezme za své. Je to stejné, jako když se rozhodnete pořídit kopii poškozené nahrávky. Kopie bude porušená stejně jako originál. Výchova dětí v prostředí homosexuálních vzorů vychová z dětí homosexuály, tzv. preferenční homosexuály. Právě Holandsko je průkopníkem. Muži, kteří si nenajdou ženu, se vrací ke svým kamarádům ze školy a žijí spolu. Během několika měsíců společného života k nim dojde k sexuálnímu styku, protože společně chodí na fotbal, doma se společně dívají na porno a od této fáze přechází muži k homosexuálnímu styku stejně, jako vězni v mužských věznicích. V mužích, kteří vyrůstali v homosexuálních rodinách, není v mozku zakódovaný blokační signál, který heterosexuálovi blokuje jakoukoliv myšlenku na muže, protože v podvědomí ji považuje za zvrácenou.

Chtějí vám přeprogramovat vaše děti, aby byly "homosexually-compliant", Masarykova univerzita v Brně to podporuje, neziskovka financovaná z Úřadu vlády a Norských fondů to propaguje

Tento programovací blok se u zdravého muže obvykle prolamuje jen velmi těžko, obvykle jen ve stísněném a násilném prostředí věznic. Pokud ale dítě přijme v útlém věku za vzor homosexuálního muže A jako otce a homosexuálního muže B jako fiat-matku, potom se model muž a muž stane pro dítě normálním vzorem a blok se v mozku nevytvoří. Neshledá na tomto vzoru nic závadného, stejně jako dítě vyrůstající se psy neshledá nic závadného na svém štěkání a běhání po čtyřech. Nedokáže pochopit, proč by to bylo závadné. Kromě toho, že nemohou mít děti. Ale to už neplatí.

Děti nemohou mít přímou biologickou cestou, ale v Holandsku už mohou mít dítě přes proxy matku, jejíž vajíčko oplodní geneticky upravené sperma, které obsahuje genetický materiál obou mužů. Zákrok hradí holandské pojišťovny. Žena dítě porodí, ale do výchovy jde oběma mužům. Jelikož dítě má jejich geny, má zároveň jejich homosexuální geny a biologická matka je vymazána z databáze kliniky podle zákona. Dítě je v drtivé většině případů následně také homosexuální, statistika se v Holandsku o tomto nevede, je to zakázáno. Asi vědí proč.

Vystavování dětí v útlém věku homosexuálním vzorům, literatuře, filmům nebo výchově je zločin.

Je třeba vyvinout společenské úsilí k ostrému odsouzení a opovržení lidmi, kteří propagují homoagendu namířenou proti nejmenším, proti našim dětem. Nechceme, aby naše děti převzaly nepřirozené vzory. Imprint dítěte musí proběhnout korektně a musí v něm být ukotveny základní a zdravé rysy definované tradiční rodinou. Nedovolte, aby se literatura propagující deviace dostala do blízkosti nejmenších. Tyto procesy musí být zastaveny za každou cenu. Stejně tak platí, že i politici, kteří se budou ucházet o vaši důvěru, by měli dát jasně najevo, jak hodlají zakročit proti vysokým školám a neziskovým organizacím, které propagují šíření homoagendy do blízkostí předškolní mládeže. Škola, která toto prosazuje, by měla přijít o akreditaci. Celou kauzu je třeba přenést do politické roviny v ČR...

Prevzaté z: https://www.quintus-sertorius.net/news/homo-pohadky-pro-nejmensi-uz-jsou-na-ceste-do-materskych-skol-v-cr/ a upravené (skrátené)