Dokonalosť nedokonalých

24.05.2018

Mt 28, 16-20

Možno sa to už stalo aj tebe, že si sa nadchol pre výbornú vec. Mal si plán, nadšenie, odhodlanie... a vtom do toho prišla pochybnosť, ktorá vniesla do tvojho plánu neistotu. 

Keďže ľudské poznanie je obmedzené, pravdepodobne sa nevyhneme pochybnostiam. Aj v evanjeliu podľa sv. Matúša čítame o pochybnostiach učeníkov. Páči sa mi, že autor evanjelia podáva pravdivý pohľad na učeníkov. Nevykresľuje ich ako dokonalých či superhrdinov, ale píše, že niektorí pochybovali pri tom, ako sa klaňali Ježišovi. Strávili s ním niekoľko rokov, zažili nevysvetliteľné znamenia, videli ho po zmŕtvychvstaní, a predsa pochybovali. Ježiš ako Boh určite vedel o ich pochybnostiach, ale neposlal ich preč. Naopak, zveril im dôležitú úlohu - aby išli a šírili jeho posolstvo.

Je to dobrá správa pre každého z nás. Boh ti dôveruje a zveruje ti úlohy. Boh sa rozhodol zveriť plán šírenia evanjelia ľuďom. Podľa mňa je to úžasná dôvera, úžasná pocta pre človeka. Teším sa z toho, že pochybnosti vo viere a moja nedokonalosť nie je dôvodom k tomu, aby som rezignoval. Šírenie dobra, ohlasovanie evanjelia, premena spoločnosti... nie sú úlohy zverené dokonalým. Aj napriek mojej nedokonalosti sa každý deň môžem podieľať na šírení dobra.

Ježiš nevyčítal nedokonalosť a pochybnosti, ale dal návod, ako vytrvať. Prisľúbil: "Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta" (Mt 28, 20). Ostať pri Bohu je cesta k radosti, ktorá nekončí. Majme odvahu darovať Dokonalému svoju nedokonalosť.

Autor: Michal R.