Deti v škôlkach nie sú dostatočne otvorené homosexualite

08.08.2017

V abstrakte vedeckej štúdie, ktorú Heidi M. Gansenová z univerzity v Michigane publikovala minulý mesiac, Gansenová popisuje, ako výskumom na základe etnografických dát po 10-mesačnom pozorovaní v deviatich triedach predškolských zariadení došla k záveru, že škôlkari sú príliš heteronormatívni.
"Už prv, než by deti mali vytvorenú svoju vlastnú charakteristickú sexuálnu identitu, si tieto deti vytvárajú zmysel pre heteronormativitu a pravidlá spojené s tým-ktorým pohlavím na základe interakcií so svojimi učiteľmi a spolužiakmi v škôlke," kritizuje Gensenová v abstrakte. To v preklade znamená, že deti v škôlkach nie sú dostatočne otvorené homosexualite a na začiatku vety naznačuje tiež, že sexuálna identita detí nie je vrodená, ale je možné sa pre ňu rozhodnúť - resp. "vytvára sa" neskôr.

Ako ďalej Gansenová v článku uvádza, hru na domácnosť vidí ako problematickú, lebo chlapci majú tendenciu prevziať na seba rolu otca a dievčatá, naopak, imitujú materinské správanie.

"Deti vôbec nedali šancu cross-genderovým rolám (chlapci neprevzali na seba ženskú rolu a naopak, pozn. red.)," sťažuje sa Gansenová, pričom dodáva, že s podobnými prípadmi sa stretáva dokonca aj u predškolákov, ktorí majú "progresívnejších" učiteľov.

Vedkyňa sa nazdáva, že učitelia musia prijať radikálne opatrenia - teda také, ktoré budú indoktrinovať gay propagandu a chváliť deti, keď budú prejavovať "správanie, ktoré sa vymyká spod heteronormativity."

Gansenová zachádza vo svojej štúdii ešte ďalej tvrdiac, že výsledky jej skúmania a dôkaz o prejavoch heteronormativity v škôlkach "dokazuje, aké je dôležité, aby učitelia aktívne pracovali na lámaní heteronormativity, ktorá je zakorenená už pri tak malých deťoch, ako sú 3 a 5-ročné."

Paradoxom je, že zástancovia LGBTI propagandy odjakživa tvrdia, že poruchy ako homosexualita alebo transsexualita sú vrodené, že sa s tým nedá nič robiť, a že to heterosexuáli musia akceptovať. Zároveň však nepochopiteľne tvrdia, že tak očividný fakt, ako je biologické pohlavie, nie je vrodené - tvrdia totiž, že človek si sám svoju sexuálnu identitu - teda mužskosť a ženskosť vyberá. Dôsledkom toho je, že ženou môže byť aj človek s penisom, a muž môže aj menštruovať či "rodiť". Základný problém teda je už v ich samotnej logike, a pri presadzovaní nových ľudských práv si vôbec nevšimli, že ich tézy si vzájomne odporujú.

Text prevzatý z: https://afinabul.blog.cz/1708/deti-v-skolkach-nie-su-dostatocne-otvorene-homosexualite

Pôvodný zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/univerzitna-profesorka-z-michiganu-tvrdi-ze-skolkari-su-prilis-heteronormativni/1093322