Dáme v novom roku priestor Ježišovým slovám?

28.12.2018

Lk 2, 41-52

Evanjelium nám približuje známy príbeh svätej rodiny. Opisuje nám sviatočné dni, ktoré Ježiš ako 12-ročný strávil spolu s Jozefom a Máriou v Jeruzaleme. Ježišova návšteva Jeruzalema bola vyjadrením mimoriadnej zbožnosti, keďže Mojžišovým zákonom boli chlapci viazaní až od 13. roku života (viď poznámky). Všimnime si, ako na Ježiša reagovali učitelia. Ak už oni, ktorí v ňom videli len malého chlapca, žasli nad jeho rozumnosťou, o čo skôr by sme si mali brať k srdcu Jeho slová my, ktorí v ňom vidíme nášho Pána? Takmer každý k nim má prístup, stačí si otvoriť Sväté písmo. Často sa môže stať, že Jeho slovám nebudeme rozumieť. Nenechajme sa tým odradiť; ani Jozef s Máriou vždy hneď nepochopili. Mária však napriek tomu zachovávala všetky slová vo svojom srdci. 

Naše zamyslenia k nedeľným evanjeliám od nového roka končia, ale to vôbec nie je podstatné. Dôležité je, aby sme Božiemu slovu naďalej ostali verní, denne ho čítali a snažili sa ho aj uskutočňovať vo svojich životoch. 

Autor: Ján M.