Čo mladý muž potrebuje viac ako sexuálne úlety či skok do partnerského vzťahu?

04.01.2022

Čo viac môžeme urobiť pre seba a mužské spoločenstvo...

Pred viac ako rokom som začal byť v kontakte so sedemnásťročným mužom. Vlastne až do včerajška som ho poznal ako muža, ktorý si ešte nie je istý svojou sexualitou, je veriaci, nemal ešte sex s nikým a nechce sa v ničom unáhliť. Hoci vystrájal ako každý chlapec v jeho veku, bol som na neho ako starší brat patrične hrdý.

Ten istý braček mi včera oznámil, že už rok má partnera. Pýtal som sa ho, prečo mi o tom nepovedal skôr. Vnímal som zmeny v jeho správaní, ale vždy ma ubezpečoval o tom, že všetko je v poriadku, len nemá na mňa čas. Odpovedal mi, že odvtedy sa veľa zmenilo, nechcel trpieť len aby vyhovel ostatným, že si len nevedel priznať, kým je a že ním začal byť. Tým nemyslel mňa, pretože vždy sme sa rozprávali veľmi otvorene. Pri mne si len zvolil ignorovanie a opovrhol mojím priateľstvom aj mnou samotným. Vedel som, že nebol nešťastný, že nehovoril pravdu, ale vedel som aj to, že takéto rýchle vzplanutia, pri ktorých potrebujeme odsunúť bokom tých priateľov, ktorí by mali na vec iný pohľad, nikdy nedopadnú dobre a mrzelo ma aj to, že svoj nenaplnený vzťah s mužom, absenciu intímneho vzťahu s mužom s potrebou zdieľať svoj bohatý vnútorný svet rovno alternoval sexuálnym vzťahom s mužom. Navyše plánuje s ním odísť do Prahy, aby tam mohol "byť sám sebou" a vykašlať sa na to, čo tu na Slovensku budoval.

Chápem a rešpektujem jeho opojenie vášňou a tým, že niekto si ho prvýkrát veľmi intenzívne a zdá sa, že aj starostlivo všíma, hoci ťažko povedať, nakoľko zrelo, neegoisticky.
Trápi ma, že kolektívne povedomie okolo sexuality a vzťahov, ako aj muži mimo kruhu iných mužov (lebo nechcú alebo na to nemajú priestor) spôsobujú takéto, ale aj oveľa viac život komplikujúce rozhodnutia mladých mužov, ktoré nakoniec prinesú ešte väčšiu prázdnotu. S koľkými ľuďmi sa dnes mladý človek cíti osamelo, a nepomôže ani viac ako päťsto priateľov na Facebooku. Starší muži si už viac uvedomujú jednu vec vyjadrenú slovami: "Vymenil by som sedem nádherných milencov týždenne za jednu spriaznenú dušu na celý život, hoci aj bez sexu."

Niekedy stačí len uveriť mýtu o tom, že liek na pocit osamelosti je partnerský vzťah, že najviac ľudského tepla sa vytvára pri sexe, alebo že sex patrí do každého hlbokého nepríbuzenského vzťahu. A kto je vlastne partner? Ten, s kým spávam a rozumieme si. Definícia priateľstva už asi ani neexistuje alebo popiera všetko, čo priateľstvo skutočne je a v praxi stáročia bolo.

Priateľstvo medzi mužmi je tak silné mužské puto, že také dokonca dnes ťažko nájdeme i medzi pokrvnými bratmi. Navyše, ak sa dnes každý bezhlavo a čo najskôr hrnie do partnerského vzťahu, prečo by som to nerobil aj ja? Vždy však platilo, že čo ľudia nepoznajú, to nevedia budovať a ochotne to nahrádzajú niečím iným.

Pritom to obrovské vzrušenie, ktoré chlapec pri niekom pociťuje je jednak dané nadštandardnou vnímavosťou mysle aj tela na príjemné podnety. Je na škodu všetko príjemné, hoci aj s erekciou, posúvať do sexuálnej hry a završovať orgazmom. Dnes mladým mužom chýbajú iniciačné rituály, povinná vojenská služba, vzácni otcovia či dedovia s časom pre druhého a s chuťou zdieľať, jednoducho hlboké väzby s inými mužmi, ktoré by mladším mužom plnohodnotnejšie vypĺňali čas, získavali im ho a formovali ducha. Prinášajú si z obdobia dospievania škodlivé návyky, veria mýtom, ktoré im predkladá virtualita a ochotne opakujú myslenie a skutky svojich rovesníkov. Každá sexualita ešte zreje, zvlášť homosexualita môže byť umocňovaná subjektívnym pocitom osamelosti a nenaplnenými vzťahmi s mužmi.

Nechcem tým povedať, aby všetci muži do osemnásteho roku života a krátko po ňom s nikým nechodili, ale chcem ich povzbudiť k tomu, aby pravidelne pred niekým otvárali svoj vnútorný svet, svoje pocity a uprednostnili v danom veku čisté úprimné priateľstvá, v ktorých sex nie je potrebný ani prospešný. Tieto hlboké priateľstvá môžu byť predobrazom partnerských vzťahov pri plnej emocionálnej zrelosti, prípravou na spolužitie so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou o pár rokov neskôr a dobrým základom aj počas partnerských vzťahov. Čas strávený s inými mužmi má byť vzácnym časom, malo by ísť o mužov, ktorí nás v živote dokážu posúvať dopredu, morálne vzory a čas s nimi by sa nemal zneužívať na sexuálne hry.

Preto chcem povzbudiť mladých mužov akejkoľvek sexuálnej orientácie a narábania s ňou, aby sa stretávali, zdieľali v bezpečných priestoroch, vytvárali "mužské kruhy." Každý človek s homosexuálnou orientáciou má slobodnú vôľu a môže si zvoliť cestu partnerského vzťahu. Nie je však jedno kedy a s akým vnútorným nastavením či stavom doň vstúpi.

Najväčšiu dilemu kedysi mali veriaci muži, ktorí sú túto voľbu najprv potrebovali vydiskutovať s Bohom s vedomím, že Boh nemlčí, nie je slabý ani obmedzený, nechce od nás nadľudské výkony a všetko, čo očakáva, je splniteľné každým človekom, nie anjelom. A kto Bohu dáva úprimne a s radosťou, dostáva hojnosť všetkého.

Ak sa naučíme vytvárať stabilné mužské putá, ochotnejšie odhalíme svoj vnútorný svet a jeho ťaživé tajomstvá, prijmeme spätnú väzbu, naučíme sa pracovať so svojimi emóciami.

Pozývam všetkých mužov do takýchto skupín a som k dispozícii pre viac informácií.