Boh ma má rád

12.07.2018

Mk 6, 7-13

Motívom nedeľného evanjelia je posielať apoštolov medzi ľudí. Ježiš ich posiela vždy po dvoch, nikdy nie sú sami. Idú dolinami, dedinami, mestami. Kráčajú mnoho kilometrov, len aby hlásali Božiu zvesť, aby ľuďom hovorili o spáse. Príďte, ak vás nebudú počúvať, odíďte. Ježišove slová sú možno jednoduchšie na počúvanie, než na praktizovanie, preto ani realita apoštolov nebola iná.

Aj my kresťania sme niekedy takými dvomi apoštolmi. Snažíme sa iných upútať, ukázať im, že sa dá žiť aj inak. Hoci prichádza známe: "Odíďte!" nenechávame sa odradiť. Lenže niekedy aj my robíme chyby. Tie sandále, kapsy, peniaze sú naše hriechy, chyby, nedostatky, o ktorých hovorí Ježiš, že ich nemáme mať so sebou.

Silná viera ohlasovateľa dokáže veľa. Viera ale nestojí na "churchingu," viera stojí na jednoduchosti. Boh nás má rád i v jednoduchej modlitbe. Boh nás má rád aj pri pomoci druhým. Boh nás má rád, keď prijímame Telo jeho Syna. Sadnime si na chvíľu a povedzme si každý: "Boh ma má rád."

Autor: Patrik P.