Boh - cesta k šťastiu alebo prekážka?

24.01.2018

Mk 1, 21-28

"Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť?" Ako často nám príde na myseľ podobná myšlienka? "Boh ma obmedzuje, stále len niečo prikazuje, zakazuje a vyžaduje." Skutočne nás Boh obmedzuje, alebo sa nám to len zdá?

Boh pri stvorení daroval každému z nás slobodnú vôľu. Môžeme sa sami rozhodnúť, ako budeme žiť. Boh nikoho z nás nenúti konať niečo, čo nechceme. No On ako tvorca najlepšie rozumie svojmu dielu - človeku. Ako jediný nám vie dať dobré odporúčania, ako žiť správne. Nie je to tak, že Boh s nami chce manipulovať podľa svojej vôle. On jediný skutočne rozumie zmyslu nášho života a chce, aby sme ho prežili naplno. Ak sa v živote rozhodneme ignorovať Jeho odporúčania, stanú sa nám tŕňom v oku - niečím nepríjemným a nepohodlným. Bude sa nám zdať, že Boh nás chce o všetko pripraviť. Keď však začneme uvažovať nad Jeho slovom, postupne odhalíme krásu a rozumnosť Božích zámerov a zamilujeme si ich.

Každý z nás ma na výber. Buď sa zaradíme do skupiny, ktorá si chce žiť po svojom a rady Boha sú pre ňu výčitkou, alebo sa zaradíme k tým, ktorí žasnú nad Božím učením, lebo On učí ako ten, ktorý nám rozumie.

Autor: Pavol Z.