Blížia sa politické boje, ktoré z jednej skupiny homosexuálov urobia posluhovačov, z druhej rukojemníkov

03.11.2019

Práve dnešnú nedeľu o Zachejovi som si uvedomil, ako ľudia kedysi túžili po Bohu, mali odvahu pokoriť sa a už len čakali na to, kedy Boh vstúpi do ich života, aby v ňom mohol konať. Boli pripravení zriecť sa svojej pravdy a predstavy o živote, zažiť inú kvalitu šťastia.

Mal som rozhovor s členkou nádejného politického zoskupenia PS a Spolu, ktorá sa ma opýtala, či podporujem práva LGBTI ľudí, napr. životné partnerstvo. Keď som sa jej usiloval ponúknuť svoj pohľad, dozvedel som sa o sebe, že som manipulátor a na strane zla. Je mi ľúto, že dnes zaniklo právo človeka žiť svoju vieru autenticky, vyjadriť svoju skúsenosť a presvedčenie bez prvkov nenávisti a intolerancie a prekrylo ho právo budovať bezbrehú slobodu a nedotknuteľnosť LGBTI komunity na klamstve a neúcte, a to len preto, aby sa už nikto nepokúšal hľadať pravdu alebo aby nezaznieval aspoň iný pohľad na vec, lebo, vraj, ubližuje, kradne slobodu, manipuluje atď.

Nie politické strany, občianske združenia a LGBTI aktivizmus majú právo rozhodovať o tom, či homosexuálne, bisexuálne a transrodové osoby majú mať právnu podporu či už v partnerstve alebo pri zaobstarávaní si detí, ale celá spoločnosť. A spoločnosť má právo sa rozhodnúť na základe takej prezentácie homosexuality a sexuálnej inakosti, ktorá čo najviac zodpovedá realite. Spoločnosť má právo vedieť aj to, kvôli čomu skutočne trpí homosexuálna komunita na Slovensku - nie to, čo chceme vidieť a o čom chceme presvedčiť spoločnosť, ale čo je pravda.

Posledný genetický výskum (Ganna et al., 2019) o homosexualite jasne hovorí o tom, že "behaviorálne fenotypy sú komplexné, genetické poznatky sú stále obmedzené, zato pri problematike homosexuality sa roky zneužívali ako hlavná opora sociálnych bojov o výhody." A že existujú aj sociokultúrne vplyvy, ktoré majú významný dopad na formovanie psyché človeka vrátane sexuality. Dodávam, že sú to najmä vplyvy úzkeho sociálneho prostredia. Už len zneužitie zvierat na odôvodnenie majority genetických vplyvov na sexualitu človeka bolo nesmierne prízemné, hoci dobre predávajúce sa. Pokiaľ teda vieme, že ľudská sexualita nie je ako taká a ako celá vopred daná, nemáme právo byť zdravo kritickí ani pochybovať o predkladaných príčinách vzniku homosexuality, ktoré nie raz dokázali svoj nevedecký, iba marketingový pôvod? Nie je správnejšie pozdvihnúť hodnotu inak sexuálne orientovanej osoby na úroveň hodnoty tej heterosexuálnej? 

Ja osobne si neviem predstaviť spečaťovať niečo legislatívne, čo sa nezakladá na pravde. Neviem si predstaviť meniť zákony na základe skreslených výpovedí pár homosexuálnych aktivistov a detailne nepoznať životy stoviek homosexuálnych osôb, ktoré nikdy nebude možné hodiť do jednej škatuľky, ale zato pri ktorých pochopím príčiny vzniku ich sexuality. Pravda nemá nič spoločné s nejakými náboženskými dogmami. Pravda je pravdou sama o sebe. Je to už na človeku, ako sa s ňou vyrovná, ale ani tým, že sa proti nej vzbúri, pravda neprestane byť pravdou.

Blížia sa horúce a povedal by som, že drsné politické boje, v ktorých opäť obyčajný človek bude na tom poslednom mieste a v ktorých sa opäť bude ubližovať aj inak sexuálne cítiacim. Tí sú na Slovensku už roky rukojemníkmi v bojoch dvoch táborov, pričom ani jeden z nich nevie vyjadriť pravdu, nemá poznanie, nemá lásku.

Vidíme každý deň množstvo článkov s nepravdivým podaním homosexuality, útokov na cirkvi a náboženstvá a ich značkovaním ako hlavných nepriateľov LGBTI. Je choré, aby sa stupeň intolerancie voči sexuálnym menšinám meral tým, či pre nich chceme alebo nechceme legislatívne zmeny v zmysle takých práv, uplatnením ktorých môžeme vážne poškodiť tretie strany. Aj legislatívne zmeny by mali mať korene v pravdivom poznaní. Pokiaľ tomu tak nebude, pripravme sa na škaredé následky.

Nie je nič výnimočné, že najväčšie internetové spoločnosti umlčiavajú ľudí, ktorí sa pokúšajú dívať na homosexualitu kriticky, dnes už aj pod hrozbou väzenia. Veľmi ma zaujíma, či potom začnú zatvárať aj kresťanov, pretože v Biblii sa jasne píše o tom, ako má kresťan vnímať homosexuálny sex (a je jedno, či z lásky alebo bez nej).

Myslím si, že keby ľudia a tí okolo nich žili svoju vieru a vzťah s Bohom autenticky, šlo by o plnohodnotne prežitý život, v ktorom nič nechýba. Nedá sa tu vyhovárať na samotu, nepriateľské sociálne prostredie či progresívne Slovensko, ktoré je na ceste zbavovania sa Boha. Som si istý tým, že ani jeden politik, ktorý sa začne oháňať právami homosexuálov, dokopy, okrem vykrikovania za nejaké práva, pre homosexuálov nič neurobil a už vôbec nie zadarmo. PS a Spolu radi vykrikujú proti katolíkom, ale odmietajú byť voči svojim budúcim voličom úprimní a hovoriť pravdu o tom, že Katolícka cirkev je neraz v homosexualite stratená, ako aj oni sami, no aj v nej sú ľudia, ktorí milujú, sprevádzajú o obetujú svoj čas. Ani raz som nevidel, aby sa pán Prostredník zastal na svojich FB profiloch katolíkov, keď jeho voliči často škaredo útočia. Ani raz som nevidel, aby vyjadril úctu učeniu Katolíckej cirkvi - aspoň z princípu človeka, ktorý je vzorom mnohých ľudí v ľudskosti a odvahe, ak už nie z princípu vlastnej vnútornej zrelosti. Avšak vie, čo robí. Vie, že prikloniť sa na stranu pravdy a byť skutočne objektívnym by mohlo znamenať prísť o niektorých voličov. Keby bol osobnosťou, hovoril by mladým a sugestibilným katolíkom, ktorí sa na neho obracajú ako na svoj vzor, pravdu o práci v Katolíckej cirkvi pre túto komunitu a o tom, čo skutočne hovorí Sv. Písmo. Podľa mojich zdrojov tomu tak nie je a spôsobuje týmto mladým stredoškolákom a ich rodinám ešte viac utrpenia.

Ako sa tak dívam aj na kresťanov v politike, vidím, že majú neskutočný guľáš v tom, čo je vlastne homosexualita a ako sa zachovať k týmto ľuďom, preto ani nevedia, s kým každým sa vlastne pospájať.

Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme prenikali do podstaty vecí a hľadali pravdu. Podstatou homosexuality nie je zaoberanie sa homosexuálnym partnerským vzťahom s možnosťou objednať si dieťa a pravda o homosexualite nie je taká jednoduchá, ako ju vidia a prezentujú mená ako Ondrej Prostredník, Lucia Plaváková, niektorí naši slovenskí psychiatri, ktorí sa radi prezentujú tým, že poznajú homosexualitu a ďalší aktivisti.

Chcel by som všetkých účastníkov týchto nezmyselných bojov poprosiť o jednu vec - nevyhovárajte sa na to, že ste kresťania stojaci na opačných stranách barikády s presvedčením, že na tej správnej. Toto označenie je veľmi vážne a k niečomu zaväzuje. Nedehonestujte ho. Ľudia vás možno dosadia na nejaké posty, ale neviem si predstaviť, čo pre nich pri takejto hlbokej vnútornej nezrelosti, rozvrátenosti pri minimálnom sebapoznaní a schopnosti byť objektívny, vôbec budete robiť. Ľudí skôr či neskôr sklamete, lebo sú pre vás dôležití iba teraz - v predvolebnom období. Jeden tábor chce dieťaťu hračku vziať, druhý mu chce kúpiť väčšiu, ale žiaden sa nezamyslel nad tým, že by už bolo načase k tomuto dieťaťu pristupovať síce s láskou, ale už ako k dospelému a rovnocennému človekovi, ktorý vie sám rozhodnúť o tom, že váš fanatizmus alebo bezbrehý liberalizmus nie je o pravde a nikdy mu nič dobré neprinesie. Prinesie mu iba chaos a ďalšie utrpenie. Vy ste o homosexuálne osoby nemali nikdy úprimný záujem a poznáte príliš málo takýchto osôb na to, aby ste vôbec niečo mohli zovšeobecňovať. Neviete sa o homosexualite vyjadrovať a neviete vstupovať do verejného priestoru s otvoreným srdcom aj mysľou, ktorá predpokladá aj úctu k opačnej názorovej entite, jej presvedčeniu a viere.