Autor ukrytý vo svojom diele

13.06.2018

Mk 4, 26-34

Veľkoleposť Božieho kráľovstva sa snáď ani nedá opísať slovami, čo je určite jedným z dôvodov, prečo Ježiš zvykol tak často hovoriť zástupom o nebeských veciach práve v podobenstvách. Na viacerých miestach nachádzame Ježiša pripodobňovať nebeské kráľovstvo ku kráse alebo poriadku stvorenstva. Ako to spomína aj sv. Pavol v liste Rimanom, Boha je možné už od stvorenia sveta spoznávať zo stvorených vecí. Boh ukryl do prírody nespočetné množstvo náznakov, že je medzi nami a miluje nás.

Ako má každý umelec svoj štýl tvorby, ktorý nám o autorovi mnoho prezrádza, tak sa dá aj z Božieho diela veľa vyčítať o jeho Autorovi. Ako dokážu odborníci takmer na prvý pohľad priradiť sochára k soche alebo spisovateľa k literárnemu dielu, tak sme aj my pozvaní stať sa odborníkmi a za všetkým Božím dielom vidieť Tvorcu.

Kráčajme týmto svetom s otvorenými očami, pretože Božie kráľovstvo sa podobá stromu, ktorý je domovom vtáctvu a úkrytom pred páliacim poludňajším slnkom, podobá sa oživujúcej rieke, ktorá osviežuje v čase sucha...

Božie kráľovstvo je všade vôkol nás, ako aj apoštol hovorí: "V ňom žijeme, hýbeme sa a sme." Je len na nás, či sa ho naučíme vidieť, alebo prejdeme pozemským životom bez toho, aby sme ho spozorovali, a nakoniec ho nespoznáme ani vo večnosti.

Autor: Pavol Z.