Ak nehľadáš, strácaš sa

20.09.2018

Mk 9, 30-37

Ako učeníkom, tak aj nám je niekedy ťažké pochopiť, čo nám Boh chce povedať. Hovorí nám o sebe, hovorí nám o nás a našich životoch, ukazuje nám smer, cestu k šťastnému a plnohodnotnému životu. Boh k nám prehovára cez svoje slovo, v modlitbe, cez kňazov, ľudí, životné okolnosti, no my, hoci to vnímame, nerozumieme tomu. Opýtať sa bojíme alebo si na kladenie otázok nevieme vyhradiť čas. A keďže Bohu často nerozumieme, myšlienky nám veľmi rýchlo začnú utekať k menej dôležitým alebo úplne nepotrebným veciam.

Boh sa snaží sprevádzať nás, no my, nerozumejúc Bohu, ho dokážeme veľmi rýchlo odsunúť na vedľajšiu koľaj a žiť si po svojom. Nakoniec Boha zaškatuľkujeme do akejsi zbierky zákonov a zvykov, ktoré sa snažíme dodržiavať, aby sme si ho neznepriatelili, alebo sa ho úplne zriekneme, lebo sa nám zdá, že nás obmedzuje. V každom prípade sa bez hľadania odpovedí nakoniec stratíme.

V dnešnom uponáhľanom svete je dosť náročné, no pre osobný duchovný rast priam nevyhnutné zastaviť sa a nájsť odvahu a čas žiadať radu od Boha, pretože bez snahy napredovať nám budú postupne ubúdať sily a začneme duchovne chradnúť.

Autor: Pavol Z.