5 důvodů, proč se registrované partnerství nerovná manželství

08.08.2017

Před 11 lety měli homosexuálové důvod k oslavám. Česká republika jim po nekonečném boji umožnila uzavírat registrované partnerství obsahující určitá práva a povinnosti plynoucí z manželství, zejména v oblasti dědictví, daní, vyživovací povinnosti a práva zastupovat se v běžných věcech.

I přestože si mnozí lidé mylně myslí, že jsme registrovaným partnerstvím získali sňatek, a že "tedy už ani roupama nevíme, co bychom chtěli", není tomu zdaleka tak.

1. Pouze na krajských úřadech

Registrované partnerství lze uzavřít pouze na vybraných krajských úřadech a obsahově se od klasického sňatku liší ve velmi podstatných detailech.

2. Pozůstalostní důchod

Po zemřelém partnerovi nám například nevzniká nárok na pozůstalostní důchod, protože nejsme považováni za vdovy a vdovce, nýbrž pouze za pozůstalé registrované partnerství.

3. Zeťové a snachy

Uzavřením partnerství nám dále podle občanského zákoníku nevzniká švagrovský vztah k rodině svého protějšku. Nejsme tedy z právního hlediska jejich zeťové a snachy a oni naši tchánové a tchýně.

4. Společný majetek

Dále nepamatuje partnerství na institut společného jmění.

5. Adopce dítěte druhého partnera

I tak ale není stále možná společná adopce dětí registrovanými partnery(pouze jeden se může stát osvojitelem) a ani adopce dítěte druhého partnera.

Co se týče rodičovství, tak tam se v poslední době uskutečnilo několik zásadních změn. Loni v červnu zrušil Ústavní soud zákaz adopcí pro osoby žijící v registrovaném partnerství a letos uznal americký rodný list dítěte odnošeného náhradní matkou se dvěma otci.

Autor: Jan Fiala

Text prevzatý z: https://www.nakluky.cz/magazin/item/7288-5-duvodu-proc-se-registrovane-partnerstvi-nerovna-manzelstvi/


Komentár od "Vlado2":

ad 1) Vzhledem k podstatně menšímu počtu uzavíraných registrovaných partnerství oproti manželství, nelze menší počet příslušných úředních míst považovat za příkoří.

ad 2) Řešit problematiku pozůstalostního důchodu mi v této chvíli při dnešní výši důchodů připadá poněkud zcestné. "Vdovský" důchod měl svůj význam v dobách, kdy chlap vydělával a ženská se celý život starala jen o domácnost, což u registrovaných partnerů příliš nehrozí. Význam (minimální) může být jen v případě invalidity či nezaopatřených potomků. U ostatních možností, kde se může jednat o pozůstalostní důchod, se pohybujeme v oblasti hypotéz.

ad 3) Nesnáze mohou vzniknout jen v případech vyšších darů a při dědictví, což není příliš pravděpodobné. Dědictví ze zákona i závěť budou mít přednost.

ad 4) Společný majetek resp. společné jmění lze ošetřit smluvně, podobně jako "předmanželské" smlouvy.

ad 5) Osvojování dětí je dost složitá problematika a ani případná úprava zákona na současné praxi nic nezmění. Většina argumentů vše značně zjednodušuje a zcela pomíjí poměrně častou existenci druhého biologického rodiče.

Dokud páni aktivisté nepřijdou s konstruktivními a společensky (i politicky) průchozími návrhy, dokud budou trvat na tom, že domácnost dvou osob stejného pohlaví se má nazývat termínem "manželství" či "rodina" a dokud budou využívat PR služeb v ČR mezi lidmi krajně neoblíbených institucí a politiků, tak se nic nemůže změnit.

A rovněž by nebylo marné, kdyby pání aktivisté zcela konkrétně uvedli počty jim známých konkrétních případů, kdy za uplynulých deset let skutečně - ne pouze hypoteticky - došlo k poškození zájmů registrovaných partnerů. Je to možná moje chyba, ale dosud jsem podobný přehled neviděl.