Jeden rok, dvanásť citlivých tém, vaše otázky, moje/naše odpovede

Každý mesiac sa v Blogu na webe zverejnia odpovede na niektoré vaše otázky. Jednou témou sa budeme zaoberať jeden mesiac. Projekt je určený najmä pre mladých ľudí.

Cieľom projektu je dať väčší priestor čitateľom tohto portálu na otázky a iným čitateľom na odpovede. Jednoducho, spolu môžeme rozpútať kultivovanú diskusiu o vážnych osobných témach. Diskusia či dialóg sú základom pre každé neľahké rozhodnutie, ktoré je napokon aj tak len na nás samých. Vaše reakcie budú vítané pod každým zverejnením mojich odpovedí (alebo odpovedí niekoho iného).

Predpokladám, že nie vždy bude z mojej strany možné odpovedať verejne na všetky vaše otázky. Zvyšné otázky však budú zverejnené tiež, na konci, a odpovedať na ne bude môcť v komentároch hocikto z vás (samozrejme, aj na tie, ktoré budú zodpovedané v príspevku). Aby mohol byť výstup publikovaný, musia byť zaslané aspoň tri otázky (na menej ako tri odpoviem iba súkromne).

Ako by to malo vyzerať?

Prvé tri týždne každého mesiaca sa budú zbierať vaše otázky či krátke opisy situácií na tento e-mail: 

citlivetemy@citlivetemy.sk

Otázky by mali byť stručné, jasne a zrozumiteľne formulované. E-mail, z ktorého mi pošlete príspevok, nebude zverejnený. Prosím, držte sa témy. Odpovedajúci môžu vyjadriť svoj názor pod článkom cez facebookové komentáre a bol by som rád, keby to robili pod svojím skutočným menom so všetkou úctou a slušnosťou. Akékoľvek príspevky, prosím, píšte gramaticky a štylisticky čo najsprávnejšie, a teda aj s interpunkciou, inak nebudú zverejnené. Pokiaľ budete chcieť opísať svoju situáciu, urobte to stručne (maximálne 200 slovami). Uveďte svoje krstné meno a vek. Dlhšie príbehy či svedectvá posielajte na e-mail info@citlivetemy.sk ako svedectvo s posolstvom pre iných, pretože na dlhšie príbehy tento projekt nie je určený (kapacitne by som si nestíhal prečítať, štylisticky a gramaticky korigovať 10 príspevkov na 20 A4 a ešte na ne aj uspokojivo odpovedať). Pred odoslaním svojho e-mailu napíšte svoj súhlas so zverejnením jeho obsahu (resp. uveďte, čo z napísaného môže byť zverejnené).

Cieľom tohto projektu je vydiskutovať si to, čo vás ako človeka a/alebo kresťana v citlivých témach trápi či zaujíma. Tie sa môžu týkať vás alebo niekoho z vašich blízkych. Možno je niečo, s čím si neviete dať rady alebo tomu nerozumiete, prípadne by ste sa radi dozvedeli, ako k danému problému, ku konkrétnej otázke pristupuje niekto iný, ako sa zachoval v takejto či podobnej situácii, ako to riešil a pod.

Keďže jednej téme sa budeme venovať jeden mesiac, no týždeň potrebujem na spracovanie vašich otázok (budem to robiť popri iných veciach), zbieranie otázok sa uzavrie vždy posledný deň tretieho týždňa daného mesiaca (prosím, pokúste sa to rešpektovať).

NAVRHOVANÉ TÉMY

S čím máš v tejto oblasti problém alebo čo ťa v nej zaujíma?

Relatívne stabilné témy od roku 2019 (vo výnimočných prípadoch bude dopísaná alternatívna téma k už existujúcej téme a platiť budú obe):

 • Sexuálna výchova (JANUÁR)
 • Masturbácia a pozeranie porna ako aktivity slobodného kresťana (FEBRUÁR)
 • Sexualita a sexuálny život mladého človeka (MAREC)
 • Sexuálna zdržanlivosť ("čistota") v partnerskom vzťahu (APRÍL)
 • Sexualita a sexuálny život v manželstve (MÁJ)
 • Homosexualita ako stav (JÚN)
 • LGBTI a gender propaganda (JÚL)
 • Partnerské problémy (AUGUST)
 • Manželské problémy (SEPTEMBER)
 • Rozvedení - nové partnerstvá a intímny život (OKTÓBER)
 • Rodinné vzťahy, nepartnerské vzťahy s inými ľuďmi a problémy v nich (NOVEMBER)
 • Alkoholizmus a iné látkové a nelátkové závislosti - internet, mobil... (DECEMBER)

Teším sa na vaše otázky a zaujímavé diskusie.

Ján Poľa