Hľadám/pozývam...


Hľadajú sa muži pre projekt Chvíľa s otcom

Je to projekt otcov pre synov hľadajúcich mužský vzor a podporu "adoptívneho otca" ochotného komunikovať či stretávať sa s mladými mužmi, ktorí nezažili fyzickú a/alebo emocionálnu prítomnosť biologického či náhradného otca, prípadne ochotného poskytnúť spätnú väzbu ženám z pohľadu otca, muža a partnera. Títo otcovia sa radi učia novým veciam, sami už ale disponujú rôznymi praktickými zručnosťami (ktoré chlap, gentleman a otec má mať a chce ich odovzdávať ďalej), schopnosťou aktívneho počúvania, otvoreným srdcom. Sú empatickí, osobnostne, morálne a hodnotovo vzácni. Napriek svojim rodinám a pracovným povinnostiam si nachádzajú čas pre iných a robia to hrdo, spontánne, kvalitne, dlhodobo.

Pohľad správneho, stáleho, zásadového, láskavého muža a otca, ktorý navyše chce komunikovať, je v mnohom nenahraditeľný nielen pre svojho syna, iných synov, chlapov, ale aj ženy či páry, ktoré trebárs zažívajú krízu vo svojom vzťahu.

Podmienky: byť otcom, heterosexuálna orientácia (dlhodobý stav/zameranie bez prejavov homosexuality alebo bisexuality), bezúhonnosť, osobnostná zrelosť, duševné zdravie a zdravé sebavedomie, hodnotová orientácia, morálne zásady, vodcovský a empatický typ, všestrannosť a praktickosť, mať čas a ochotu sa osobne s chlapcami stretávať, rozumieť im, pomáhať osobnostne rásť a obohacovať zručnosti, sprevádzať ich ako adoptívny rodič. Otec, ktorý chce odovzdávať a zdieľať, by mal v prvom rade uspieť vo svojej rodine, v hodnotení svojich detí. Učí sa chápať ich problémy (trpezlivo počúva, do ničoho netlačí, nesúdi), rešpektovať ich individualitu, nehrá sa na spasiteľa, obeť či perzekútora, a poskytuje im priestor na sebarealizáciu v slobode a úprimnom záujme o ich svet.

Prihlasovať sa môžete na e-mailovú adresu chlapom@chlapom.sk.

Hľadajú sa priestory pre skupiny stretnutí OrareM

Hľadajú sa dva malé oddelené priestory (alebo aspoň jedna malá miestnosť) v jednom objekte (také veľké, aby sa do jedného zmestilo 12 ľudí a cítili sa v ňom pohodlne) pre týždenné stretávania sa (na maximálne dve hodiny) skupín OrareM (viac o nich nájdete na webe). Je úplne jedno, v ktorom meste na Slovensku. Bez priestorov nemôžeme začať nikde. Ako dobrovoľníci a pri rozbiehajúcom sa projekte, si bez sponzora či dobrodincu, nemôžeme dovoliť poskytnuté priestory prenajímať za rentu. Od záujemcov o členstvo v skupine nesmieme vyberať vstupné ani pravidelné členské poplatky. Skupiny majú nezištne slúžiť a odporúča sa zachovanie anonymity členov. Keby ste o niečom vedeli, napíšte na e-mailovú adresu: chlapom@chlapom.sk

Pravidelné stretnutia rodičov homosexuálnych detí

Povzbudzujem k tomu, aby sa rodičia homosexuálnych detí pravidelne stretávali, spoločne sa podporovali a učili sa, ako pristupovať k svojim deťom čo najlepšie. Nemá to byť o smútku a bolesti, ale o radosti, že môžete byť svojim deťom bližšie ako doteraz, a pritom rozumieť ich homosexualite. Vytváranie takýchto podporných skupín je vo vašej réžii, je to o vašej potrebe a ochote sa stretávať, zdieľať. Je na vás, v ktorom meste a v akých priestoroch sa chcete stretávať. Za seba môžem povedať, že veľmi rád pomôžem pri zakladaní podporných skupín pre rodičov (aj konkrétnym oznamom na webe) a prídem na pozvanie.

Rodičia, prosím, pomôžte s chodom a rozvojom webu a jeho projektov

Hľadám mamy a otcov s chuťou odovzdávať svoje výchovné skúsenosti. Podmienkou nie je skúsenosť s písaním článkov (to už nejako spoločne zvládneme), ale ochota podeliť sa s úspechmi i omylmi vo výchove. Je vhodné, aby záujemca nemal aj iné autorské záväzky. Ponuka je určená najmä rodičom na rodičovskej "dovolenke," rodičom detí v puberte a dospievajúcich detí. Osobitne chcem pozvať a povzbudiť otcov (vaše polovičky vám iste rady a ochotne pomôžu), pretože je veľmi potrebné počuť mužský hlas (názor, postoj, vyjadrenie, smerovanie) a skvalitní to i vašu rolu muža, manžela, otca, vaše postavenie v rodine (zahájite proces osobnostnej formácie už len tým, že si budete pravidelne nastavovať zrkadlo a dívať sa na seba akoby zvonku).

Hľadám dobrovoľníkov do pracovnej skupiny pri webe citlivetemy.sk

Motto: "Ak si okúsil dobro, obohať ním život svojho blížneho. Nečakaj, že to urobí niekto iný."

Môžeš byť:

 • autor verejne dostupných článkov (úvahy, príbehy s ponaučením, zdieľanie vlastných skúseností, povzbudenia, svedectvá, zamyslenia z nedeľných evanjelií, preklady najnovších vedeckých poznatkov z oblasti medicíny a psychológie...)
 • témy sú napríklad: partnerstvo, manželstvo, rodičovstvo, výchova, pastorácia rozvedených, osôb s inou sexualitou, osôb na okraji spoločnosti, osobné, rodinné problémy, dilemy aktívneho kresťana, sexualita, duševná hygiena, zdravie, šport + zdravá výživa (rady pre začiatočníkov a záujemcov o rôzne športy a zmenu životného štýlu), človek a príroda...
 • môže to byť vlastná tvorba alebo hodnotný preklad zaujímavého článku s odkazom na zdroj (žiadne plagiátorstvo)
 • jazykový korektor alebo prekladateľ
 • organizátor, pomocník, podporovateľ, propagátor rôznych akcií

Čím by si mal disponovať?

 • vekom nad 18 rokov 
 • na pohlaví nezáleží, ale je cítiť nedostatok mužského hlasu
 • serióznosťou, dodržaním slova, odvahou a spoľahlivosťou
 • ochotou pracovať práve pre web citlivetemy.sk (pokiaľ nemáš skúsenosti s písaním, nevadí)
 • dobrými nápadmi a chuťou niečo zmeniť (najmä v sebe)
 • zdravými názormi, pestrým myslením, morálnou ukotvenosťou
 • schopnosťou empatie, naučiť sa dívať na problematiky z rôznych uhlov pohľadu
 • znalosťou pravopisu a charizmou
 • týždenne hodinou voľného času
 • chuťou stretnúť sa alebo byť aktívny v neosobnej komunikácii

Kontakt: citlivetemy@citlivetemy.sk

Ďakujem za informácie a pomoc pri realizácii mojich vízií.

zakladateľ webu Citlivé témy