Duchovní sprievodcovia, odborníci na dušu a lekári, s ktorými ste mali dobrú skúsenosť 

Pomôžte mi vytvoriť zoznam mien osôb, ktorých osobnostné i odborné kvality si zasluhujú špeciálne vyzdvihnutie. Pošlite mi na e-mail:

citlivetemy@citlivetemy.sk

meno, priezvisko, titul, pôsobisko danej osoby (v rámci SR a ČR) a problém, ktorý by ste s ňou na základe svojich skúseností či skúseností známych odporúčali riešiť (v prípade lekára napíšte jeho špecializáciu). Prosím o pravdivosť posielaných údajov, pokiaľ naozaj chcete nasmerovať ostatných s identickým alebo podobným problémom.

Zoznam, bohužiaľ, nemôže byť verejný, ale vďaka vám môže byť bohatý. Budem o daných ľuďoch vedieť a môcť ich odporúčať ďalším s podobným problémom alebo túžbou po prijatí, vypočutí..., ...s predstavou, ktorá sa stretne s realitou pri danom duchovnom sprievodcovi, odborníkovi na dušu či lekárovi (urológ, gynekológ, psychiater a i.).