Ak masturbuješ, prečo by si nemohol mať sex s milovaným mužom?

Aj takéto otázky dostávajú muži s homosexuálnymi sklonmi, ktorí so svojimi priateľmi nemávajú sex a nehľadajú si životných ani sexuálnych partnerov.

S kým mávaš sex? Prečo popieraš sám seba a považuješ to za dobré? A aj tak nežiješ v čistote, lebo masturbuješ. Ako dlho to asi podľa teba vydržíš sám? Aj ja som kedysi žil ako ty, takže aj ty sa zmeníš a potom už budeš normálny. Ako kresťan môžeš mať partnera a chváliť Boha. Len si asi ešte zaspal dobu.

Tieto poznámky padli v diskusii môjho priateľa s iným kresťanom. A ten pokračoval ďalej - Ja som sa dlho obmedzoval, ale teraz je už dobre. Aj môj spovedník je gay.

Priateľ sa na mňa po rozhovore obrátil a spolu sme sa rozprávali o jeho reakciách i pocitoch. Pýtal sa ma, prečo mu iní kresťania potrebujú dokázať, že je menejcenný, pokazený, hlúpy, fanatický, obmedzený, zmanipulovaný a nešťastný.

Nuž, je to ťažká otázka, na ktorú neviem odpovedať už roky. Ale pripadá mi to ako zmes výsmechu, poníženia, provokácie určite viac ako lásky, pochopenia a podpory! Takže to "kresťan" by som vyškrtol z jeho rolí.

I keby sme z Písma vymazali všetky texty o homosexualite, z Písma ako celku vyplýva, že muž bol stvorený pre ženu, žena pre muža (pasujú do seba ako kľúč do zámku) a obaja spolu i osve boli stvorení pre Boha a priateľstvo.

Jednoduchá, hoci náročná pravda pre kresťana, ktorý má nutkanie byť názorovo niekde uprostred (aby jeho názory strávili oba/všetky názorové tábory, jeho samého aby nevypoklonkoval minimálne jeden z nich, alebo aby sa nemusel hanbiť či stiahnuť pod silným tlakom verejnej mienky), nemajúca nič spoločné s bigotnosťou ani intoleranciou.

Manželstvo či rodičovstvo, napriek tomu, pred Bohom nie je poslaním s najvyššou hodnotou. Tou bude vždy služba Bohu a ľuďom v akejkoľvek podobe. Boh si podľa všetkého praje, aby sme rástli v láske a aby sa tá láska neustále prehlbovala a očisťovala.

Ako píše istý mladý muž: "Neviem, čo by som robil, keby som zistil, že Boh nie je. Najprv by sa mi asi hlavou prehnalo to, pre čo všetko sa moje telo a moja žiadostivosť "obetovali." Ale postupne by sa ma zmocnil pocit prázdnoty, srdce by začalo byť smutné z toho, že nepoznalo Boha dostatočne vtedy, kedy ešte vnímalo, že je, miluje ma a stará sa o mňa. S vedomím, že Boh nie je, by padli všetky mantinely, ktoré ma držali v ochrannom priestore. Ľudia by zrejme rýchlo stratili potrebu prejavovať mi lásku, hoci mnohí len z povinnosti či akejsi slušnosti. A láska koľkých mojich blízkych kontaktov by bola skutočná a večná?"

Už veľmi dávno som skúmal pohľad Písma na homosexualitu a našiel som množstvo textov, ktoré sexuálne spolužitie dvoch mužov alebo dvoch žien vylučujú. Ale slobodná vôľa... Ak sa človek, ktorý sa v skutočnosti nerozhodol pre Boha rozhodne byť hovorcom Boha pri homosexualite, je to pre mňa vždy fascinujúce a s bázňou sledujem túto... odvahu. Pravdou je i to, koľkí sa ako často rozhodujeme svojimi skutkami pre Boha, svedčíme o Bohu? No ani kvôli tomu nemôžem nikomu povedať - Ži, ako chceš, Bohu to neprekáža, veď je Láska..., veď ak ja hreším a je mi odpustené, môžeš aj ty. A sex z lásky s hocikým predsa hriechom nie je, tak čo riešiš? Pozri si názory odborníkov. Väčšina ti povie, že si máš poriadne zasexovať, prečistí sa ti prostata a odľahčíš semenníky aj hlavu. No a tí kresťanskí ti povedia, že sa predtým skús aspoň trochu zamilovať. Život je "chill," nezriekaj sa takýchto pôžitkov!

Vyzerá to tak, že skutoční kresťania s homosexuálnymi sklonmi sú dnes šikanovaní a odborníci tomu nahrávajú!

Boh nie je hlúpy bôžik ani fackovací panáčik a Písmo nie je horoskop. Ak už ale niečo pred niekým pomenujem, potrebujem si pred ním uznať aj svoje hriechy. I nahlas, veď zo mňa neubudne!

Kto nepozná Boha, môže len ťažko ponúkať podporu a správny návod na život kresťanovi a zvykne odsudzovať kresťanov, ktorí Boha, lásku, svoje svedomie i poslanie berú smrteľne vážne. Paradoxné je, že my sami sa delíme na dobrých a zlých kresťanov. Vyzerá to tak, že dobrí sú nešťastní a zlí sú šťastní. Nemalo by to byť naopak? Vyberáme si jeden hriech, cez ktorý sa dívame na seba či na toho druhého a nad ostatnými len mávneme rukou. Zvyčajne sa tento hriech týka tzv. sexuálnej čistoty. Čo ostatní odsudzujú, natruc zastávame (lebo to sami robíme) a ich postoj vyhlasujeme za šikanu. Ale kde je v žití takejto viery Boh? Zrejme na chvoste žabomyších vojen nášho ega s egom niekoho iného.

Skutočne dobrí kresťania sa nevyhlasujú za dobrých a nemajú potrebu ukazovať na tých "zlých" - správnejšie označených ako ignorujúcich Boha. Verte mi, že dobrého kresťana spoznáte až po zahodení predsudkov, a potom prestanete hádzať všetkých do jedného vreca.

Tí, ktorí s obľubou argumentujú Starým zákonom a všetkým v ňom, čo je už aktuálnym kresťanstvom prekonané alebo až neprípustné (čím vlastne chcú poukázať na to, že pohľad cirkví na rôzne úkony či zvyky sa na časovej osi menil a musí sa zmeniť aj pri homosexuálnom partnerstve), odporúčam sústrediť sa na slová Ježiša a apoštola Pavla.

Používať iné argumenty - napríklad - Masturbuješ, tak prečo by si nemohol aj spať s mužom - aj tak nežiješ ako sexuálny abstinent - sú vskutku rafinované. Akoby chcel takýto kresťan povedať - Nezaujíma ma, prečo robíš to prvé, ale rob aj to druhé - veď vedci..., veď nebuď sto rokov za opicami..., veď aj ja som žil, ako žiješ teraz ty a bola to blbosť..., veď aj tento jeden kňaz to berie v pohode, veď aj ty si nájdi duchovného vodcu, ktorý je veľmi tolerantný a povie ti všetko, čo chceš počuť (poznámka autora: Ten ťa "určite" niekam posunie).

Niekedy je lepšie svoj čas nemárniť hľadaním kňaza, ktorý si myslí to isté, čo si myslím ja, ale pokúšať sa radšej hľadať Otca, ktorý nie je mojou kópiou v myslení. Miluje ma ten, kto mi nepritakáva na všetko, no naučil sa ma počúvať. Možno nám napadne otázka, prečo nám to Boh jasnejšie nepovedal, nakoľko vie, že ľudia majú obmedzenú úroveň myslenia, poznania, vnímania. Možno práve pre toto. Lebo kto chce mať svoje videnie Boha, ten bude trvať na tom, že v Božom slove sú nedostatky, chybné preklady, preklepy, príliš nejasné, nezrozumiteľné návody na môj život. Môžem síce polemizovať o Božom slove, môžem si vydedukovať vlastné odpovede, Boh sa nerovná moje pocity a svedomie sa najviac približuje Božiemu vnímaniu vecí zrejme iba vtedy, ak som už mal aspoň raz v živote osobný hlboký zážitok s Bohom.

Moje skúsenosti so slovenskou gay komunitou, ktorej som vždy nastavoval zrkadlo, hovoria, že hŕba mužov zanedbáva svoj vnútorný rast - niektorí preto, že rezignujú, iní preto, že nevládzu a ďalší preto, že im to takto vyhovuje. Heterosexuálneho muža núti dospieť minimálne manželstvo, rodina, hoci sa to nie vždy podarí. Homosexuálnemu mužovi často nahráva ilúzia neobmedzenej slobody s možnosťou naplno využívať svoj stav, nahráva mu kolektívne myslenie, ktoré podporuje hnev, vzdor, osobnú nedotknuteľnosť, lebo..., práve on najviac trpí, je najviac nepochopený a najviac on si zaslúži všetko pochopenie sveta a život podľa svojich predstáv, na ktorý nikto nesmie mať svoj názor.

Zasa nám dal. A čo tí, ktorým netreba nakladať?

Nikomu nepotrebujem nakladať, ale všetci sa potrebujeme zapojiť do diskusií; v spoločnosti i v cirkvách sa často rozprávať aj o tejto téme (aj preto niektorým leziem na nervy ako obohraná platňa). Na druhej strane máme ľudí, ktorí sa už aj bez toho dostatočne "kvalitne" obviňujú zo všetkého, čo prežívajú alebo pre čo sa rozhodli, alebo sa cítia mizerne, osamelo. No to je tak v živote pri všetkom. Každý deň stojíme pred nejakými rozhodnutiami a rozhodujeme sa tak či onak. Zodpovednosť vždy nesieme len my sami. Myslím si však, že rozprávať sa o Bohu a tvoriť spoločenstvo je základným kameňom a rozhodnutím nás kresťanov. A na tomto kameni môžeme postaviť mohutnú stavbu, centrom ktorej bude autentický Boh. Vtedy už niet veľa priestoru na smútok či osamelosť, lebo sa chceme milovať a chceme pred sebou i pred tým druhým veci pomenovávať jasne. Ísť donaha vo vedomí, že nás niekto miluje nebolí, nemusíme sa na nič hrať, za nič sa hanbiť, vymýšľať si, kopať, presviedčať. Lebo už vieme, akí sme, aký je náš Otec, že cesta k nemu i cesta vnútornej premeny sú náročné a nie podľa našich predstáv a že s priateľmi sa na nej udržíme takmer celý náš život.